Om

Tillsammans skapar vi våra skandinaviska städer. Resultatet blir hållbart, vackert och ekonomiskt.

Nyheter

Transformation

Tema

Vårt fokus ligger på att bevara byggnadens ursprungliga kvaliteter och värden samtidigt som vi anpassar den till nya funktioner och behov.

De flesta byggnader är ursprungligen skapade för ett specifikt ändamål, men med tiden kan de behöva anpassas till nya funktioner. Att omvandla det befintliga byggnadsbeståndet är ett av de mest hållbara alternativen för att utveckla våra städer, där allt från sekelgamla herrgårdar till nyare fabriksbyggnader har potential att omvandlas till nya funktioner. Därför är renoveringar, ombyggnationer och omvandlingar av byggnader ett alternativ man ofta bör överväga när det handlar om en befintlig byggnad.

När vi omvandlar byggnader börjar vi alltid med en analys av byggnaden. Vi använder analysen för att säkerställa att kundens önskemål uppfylls, samtidigt som vi respekterar den befintliga byggnaden i ett givet sammanhang. Här fokuserar vi på att inte förlora byggnadens särskilda arkitektoniska, sociala, miljömässiga och kulturella värden, samtidigt som vi lyfter fram byggnadens potential och möjligheter att återskapa värden som kan ha gått förlorade vid tidigare ombyggnationer.

Läs mer om vår metod för transformation här

Instagram

  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema

Karriär

Kontakta oss

Trä

Tema

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för livskvalitet och bidra till en grön omställning inom byggbranschen.

Trä är en förnybar resurs som växer med hjälp av solenergi, och det är ett av de mest miljövänliga materialen att bygga med idag.

Vi arbetar strategiskt med hållbarhet, och vi har bildat ett team av specialister inom träkonstruktion - Arkitema och COWI Timber. Vårt fokus är att göra lösningar av hög kvalitet och designa moderna träkonstruktioner. Träbyggnader har ett litet CO₂-fotavtryck, de är hållbara, snabba att bygga och framförallt sunda för människor att bo i. Vårt skandinaviska samarbete är ledande inom arkitektur och träteknologi. Vi kan erbjuda den senaste kunskapen och lösningarna som kommande generationer kommer att dra nytta av.

Vårt mål är att skapa de bästa ramarna för livskvalitet och aktivt bidra till en grön omvandling inom byggbranchen. Med en konstruktion av trä kan vi förverkliga visionen om koldioxidminskning, ökad produktivitet och en mer hållbar byggnadskultur.

Vi har specialister med många års erfarenhet inom träkonstruktion på våra skandinaviska kontorer i Danmark, Sverige och Norge. I nära samarbete med entreprenörer, universitet och producenter kan vi ge den bästa rådgivningen.

Skandinaviska kontor