Om

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet blir hållbart, vackert och ekonomiskt.

Nyheter

Lärande

Tema

Rum skapar lärande

En bra byggnad för lärande är först och främst en produkt av de elever, studerande, lärare och forskare som tillsammans skapar kultur, kompetens och värden.

Vi kombinerar användarnas behov och visioner med vår egen erfarenhet och yrkesskicklighet, och skapar på så sätt en differentierad och välfungerande lärmiljö. Vi har ett stort fokus på framtidens kompetenser och skapar de fysiska ramarna som kan understödja pedagogiska och didaktiska metoder.

Vi utgår ifrån platsen, undersöker och förstärker möjligheterna, så att värdet för användarna, byggherren och samhället kan ses som en optimal helhet. Vi arbetar medvetet med hållbart integrerad design, vilket garanterar ett bra inomhusklimat och en byggnad som fungerar väl i sitt sammanhang, både nu och i framtiden.


Instagram

Karriär

Kontakta oss

Trä

Tema

Vårt mål är att skapa de bästa ramarna för livskvalitet och aktivt bidra till en grön omvandling inom byggbranschen.

Trä är en beständig resurs som växer med hjälp av solenergi, och vi anser att det är ett av de mest miljövänliga materialen att bygga med idag.

Vi arbetar strategiskt med hållbarhet, och vi har bildat ett rådgivande team av specialister inom träkonstruktion - Arkitema och COWI Timmer. Vårt fokus är att göra lösningar av hög kvalitet och designa moderna träkonstruktioner. Träbyggnader har ett litet CO₂-fotavtryck, de är hållbara, snabba att bygga och framförallt sunda för människor att bo i. Vårt skandinaviska samarbete är ledande inom arkitektur och träteknologi. Vi kan erbjuda den senaste kunskapen och lösningarna som kommande generationer kommer att dra nytta av.

Vårt mål är att skapa de bästa ramarna för livskvalitet och aktivt bidra till en grön omvandling inom byggbranchen. Med en konstruktion av trä kan vi förverkliga visionen om koldioxidminskning, ökad produktivitet och en mer hållbar byggnadskultur.

Vi har specialister med många års erfarenhet inom träkonstruktion på våra skandinaviska kontorer i Danmark, Sverige och Norge. I nära samarbete med entreprenörer, universitet och producenter kan vi ge den bästa rådgivningen.

Skandinaviska kontor