Om

Tillsammans skapar vi våra skandinaviska städer. Resultatet blir hållbart, vackert och ekonomiskt.

Nyheter

Trä

Tema

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för livskvalitet och bidra till en grön omställning inom byggbranschen.

Trä är en förnybar resurs som växer med hjälp av solenergi, och det är ett av de mest miljövänliga materialen att bygga med idag.

Vi arbetar strategiskt med hållbarhet, och vi har bildat ett team av specialister inom träkonstruktion - Arkitema och COWI Timber. Vårt fokus är att göra lösningar av hög kvalitet och designa moderna träkonstruktioner. Träbyggnader har ett litet CO₂-fotavtryck, de är hållbara, snabba att bygga och framförallt sunda för människor att bo i. Vårt skandinaviska samarbete är ledande inom arkitektur och träteknologi. Vi kan erbjuda den senaste kunskapen och lösningarna som kommande generationer kommer att dra nytta av.

Vårt mål är att skapa de bästa ramarna för livskvalitet och aktivt bidra till en grön omvandling inom byggbranchen. Med en konstruktion av trä kan vi förverkliga visionen om koldioxidminskning, ökad produktivitet och en mer hållbar byggnadskultur.

Vi har specialister med många års erfarenhet inom träkonstruktion på våra skandinaviska kontorer i Danmark, Sverige och Norge. I nära samarbete med entreprenörer, universitet och producenter kan vi ge den bästa rådgivningen.

Instagram

Karriär

Kontakta oss

Stadsutveckling

Tema

Vi skapar nya stadsdelar med smarta lösningar och plats för livet

Arkitema har sedan 1969 skapat flera nya stadsdelar i både Danmark och Sverige, från de nytänkande bostäderna som var ett svar på 60-70-talens betongblock till dagens transformationer av de stora städernas industriområden. Vi har livslång erfarenhet av att skapa sammanhang för liv och möten, liksom att skapa lösningar och lyckade projekt som kan vidareutvecklas i framtiden.

När vi tar de första stegen på väg mot ett helt nytt område börjar vi alltid med omgivningen och vilka behov de som ska bo och vistas i området har - och vilka behov de kommer att ha om 25 eller 50 år.

När stadsnära före detta industri- eller hamnområden ska göras om till attraktiva bostadsområden vill vi gärna variera bebyggelsen, så att både boende och stadens övriga invånare känner sig välkomna och skapar en levande stadsdel. De nya stadsdelarna i stadens utkanter ger andra möjligheter, som att skapa ny infrastruktur och integrera naturen i området.

Nya stadsdelar är under stark utveckling och är en del av framtidens urbanisering. De är ett gyllene tillfälle att skapa mer hållbara städer, med holistiska lösningar för miljön, människan och samhället.

Skandinaviska kontor