Trondheim Central Station

En modern transportknutpunkt i trä

Trondheim Centralstation är Mittnorges största tågstation och en av landsdelens viktigaste transportknutpunkter. Här samlas fotgängare, cyklister, lokal- och regionalbuss-, tåg-, båt- och biltrafik, vilket gör att stationen spelar en viktig roll i regionen. En annan utmaning i projektet är att byggandet av en ny station ska ske utan att påverka tågtrafiken mellan norr och söder.
 • Bane NOR Eiendom
  Beställare
 • Veidekke Bygg
  Huvudentreprenör
 • Sweco
  Ingenjör
 • Multiconsult
  Ingenjör
 • Aas-Jakobsen
  Ingenjör
 • Danielsen
  Ingenjör
 • Adress
  Trondheim
 • År
  2020 -
 • Omfattning
  18.600 m²
 • Utmärkelser
  1. plats i NAL-tävlingen
 • Utmärkelser
  AR Future Project Awards 2023 - Infrastructure
 • Arkitekt
  Arkitema
HISM Arkitema Trondheim Interior 02 web

Med Trondheim Centralstation får Norges tredje största stad ett nytt pulserande centrum som skapar en kontext för en ny stadsutveckling i den gamla industrihamnen. Området, som tidigare skilde stadens historiska centrum från hamnen och fjorden, omvandlas nu till en modern transportknutpunkt uppförd i trä, som sätter standarden för den kommande stadsutvecklingen över perrongerna och bangårdsområdet. Projektet har alltså sikte på framtiden, men respekterar samtidigt det arkitekturhistoriska ursprunget där inspirationen dels har hämtats från traditionella stationsbyggnader i trä, dels från Trondheims fina träbyggnader. Trä har genomgående använts i den bärande konstruktionen och i inredningen, vilket resulterar i ett inbjudande projekt med lågt koldioxidavtryck. Utöver att fasaden har utförts i trä, integreras också solpaneler för att stödja projektets ambitiösa hållbarhetsmål om att uppnå BREEAM Excellent-certifiering.

Arkitema Trondheim Central Station 02 render
Den nya transportknutpunkten välkomnar hela staden.

När man kliver in på stationen kan man lätt överblicka stationssalen och har gott om tid att orientera sig medan man väljer i vilken riktning man ska gå. Vi har planerat in en modern wayfinding, där breda huvudstråk i mörka färger förbinder det huvudsakliga passagerarflödet på alla våningar med centralt placerade hissar, trappor och rulltrappor. Längs huvudstråken ligger caféer, kiosker och olika servicefunktioner. Förutom själva stationsdelen rymmer de övre våningarna omfattande kontorsytor för kommunala arbetsplatser och servicefunktioner.

Arkitema Trondheim Flow Web
Arkitema Trondheim Central Station 05 render
Arkitema Trondheim Situationplan Web
Arkitema Trondheim Facade Web
Arkitema Trondheim Central Station 04 render

I ett mycket tidigt skede i projektet inleddes ett samarbete mellan arkitekt, ingenjör och entreprenör, eftersom uppförandet av den komplexa byggnaden ska ske utan påverkan på tågtrafiken. För att säkerställa denna komplicerade process har ett gemensamt projektkontor skapats, där både ingenjör, arkitekt och entreprenör arbetar nära tillsammans med en mycket engagerad byggherre som fungerar som en viktig medutvecklare av projektet.

HISM Arkitema Trondheim Aerial 01 web