Fokus

Arkitema härstammar från kollektivismen och vårt DNA präglas av livskvalitet och medmänsklighet.

Tjänster

Strategi

Tillsammans skapar vi skandinaviska städer

Vi tror att kunskapsutbyte och samarbete bidrar till att skapa och utveckla framtidens skandinaviska städer. Vi lever oss in i platsen, tar hänsyn till samhällets behov och har en ständig dialog med beställare, användare och våra samarbetspartners. Vi arbetar över nationsgränserna och utnyttjar varandras kompetenser för att tillsammans skapa funktionella, hållbara och estetiska projekt som ger mervärde för kunder och användare.

Arkitema Sluseholmen Photo10 Photograph Lars Just web

Organisation

CEO

Thomas Kveiborg

Management Team


CEO Thomas Kveiborg
Business Development Director Jørgen Bach
Senior Finance Director Casper Rahder Kjærskov
Senior Director Private DK Kim Risager
Senior Director Private SE Kristina Peters
Senior Director ICU (Commercial & Infrastructure, Urban) Glenn Elmbæk
Senior Director Public Wilhelm Berner-Nielsen
Operations Director ICU Helge Borup
Operations Director Private DK Tommy Hoffman Berthelsen
Operations Director Public Thomas Innseth
Operations Director Private SE Nils Wiklund
Market Director Heidi Hjort Thuesen
Creative Director Thomas Birkkjær

Arkitema ägs av COWI Holding A/S.

Historia

Fem stifterne Greyscale cutout web

1969 startade de fem arkitektstudenterna Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager och Helge Tindal ett arkitektkollektiv som de kallade Arkitektgruppen Aarhus. De fem hade mycket olika personligheter, men kunskapen om varandras styrkor och svagheter gav dem den dynamik som har kommit att känneteckna arkitektbyrån och som lever kvar än idag – över 50 år senare.

De första åren präglades av intensiv byggnation i samhället och framgångar för företaget, vilket ledde till att de öppnade ett nytt kontor i Köpenhamn 1979.

Verksamheten fortsatte att växa och 2003 bytte Arkitektgruppen Aarhus namn till Arkitema Architects.

Strävan efter att bli en skandinavisk aktör resulterade i en sammanslagning med en svensk arkitektbyrå 2011, och redan fyra år senare (2015) fusionerade Arkitema igen, den här gången med en norsk byrå.

Den 1 januari 2019 blev Arkitema uppköpta av COWI Holding A/S. Detta har resulterat i ytterligare tillväxt och expansion inom nya områden som infrastruktur och energi.

360-graderslösningar med COWI

Tillsammans med kunder och medborgare skapar COWI och Arkitema hållbara samhällen. Vår ambition är att utveckla lösningar med fokus på människan. Lösningar som är byggbara, funktionella och estetiska.

Vi har stor erfarenhet inom arkitektur och byggande, samt djupa rötter i den skandinaviska byggnadstraditionen och en bred internationell syn.

Visselblåsare

God affärsetik är viktigt för Arkitema och vi uppmuntrar alla att tala med sin närmaste chef om man upplever att vi inte håller måttet vad gäller just etik. Det finns också möjlighet att höra av sig till en oberoende aktör som arbetar mot korruption och för god affärsetik, Whistleblower.

Visselblåsarfunktionen har kommit till i samarbete med COWI och ska förebygga överträdelser av interna regler och riktlinjer. Sådana överträdelser kan rapporteras via en webbplats där uppgifterna behandlas helt konfidentiellt.

Läs mer om vår visselblåsarfunktion