Fokus

Arkitema udspringer af kollektivisme, og i vores dna er en medfødt opmærksomhed på livskvalitet og medmenneskelighed.

Services

Tilgang

Sammen skaber vi de skandinaviske byer

Vi tror på, at med et stærkt fællesskab, videndeling og godt samarbejde kan vi skabe og udvikle fremtidens skandinaviske byer. Vi lever os ind i stedet, tager højde for samfundets behov og er altid i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere. Vi arbejder på tværs af landegrænser og trækker på hinandens kompetencer for sammen at skabe et bygbart, brugbart, bæredygtigt og æstetisk projekt, der skaber værdi for kunden og for brugerne.

Arkitema Sluseholmen Photo10 Photograph Lars Just web

Organisation

CEO

Thomas Kveiborg

Management Team

CEO Thomas Kveiborg
Forretningsudviklingsdirektør Jørgen Bach
Økonomidirektør Casper Felden Nielsen
Markedsdirektør Kim Risager
Markedsdirektør Heidi Hjort Thuesen
Markedsdirektør Wilhelm Berner-Nielsen
Kreativ direktør Thomas Birkkjær
Operations Director Helge Borup
Operations Director Susan Schack
Operations Director Thomas Innseth

Arkitema er ejet af COWI Holding A/S

Historie

Fem stifterne Greyscale cutout web

I 1969 startede de fem arkitektstuderende Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager og Helge Tindal et arkitektkollektiv, som de kaldte Arkitektgruppen Aarhus. Alle fem har meget forskellige personligheder, men kendskabet til hinandens styrker og svagheder gav dem netop den dynamik, som fortsat kendetegner tegnestuen den dag i dag - mere end 50 år senere.

De første år bar præg af, stor byggeaktivitet i samfundet og fremgang for virksomheden, og derfor åbnede tegnestuen i 1979 nyt kontor på Sjælland.

Tegnestuen fortsatte væksten og i 2003 ændrede Arkitektgruppen Aarhus navn til Arkitema Architects.

Ønsket om at blive en skandinavisk tegnestue resulterede i 2011 i en fusion med et svensk arkitektfirma, og allerede 4 år senere, i 2015, fusionerede Arkitema igen, denne gang med en norsk tegnestue.

1. januar 2019 blev Arkitema solgt, og blev dermed en del af COWI Holding A/S. Dette har resulteret i yderligere vækst og udvidelser med nye fagområder som infrastruktur og energi.

360 graders løsninger med COWI

Sammen med kunder og borgere skaber COWI og Arkitema bæredygtige samfund. Vores ambition er at udvikle løsninger med fokus på mennesker. Løsninger, som er bygbare, funktionelle og smukke.

Vi har solid erfaring inden for arkitektur og ingeniørkundskab, dybe rødder i den skandinaviske byggetradition og et bredt internationalt udsyn.

Whistleblower

I Arkitema vægter vi vores forretningsetik højt, og vi anbefaler alle til at tale med deres nærmeste leder, hvis de er bekymrede for at forretningetikken ikke bliver overholdt. Hvis man ikke føler sig tryg ved dette, kan man benytte sig af en specialiseret hotline ang. anti-korruption og forretningsetik - en whistleblower-ordning. Ordningen er etableret i samarbejde med COWI og har til formål at forebygge overtrædelser af interne procedurer og lovgivning. Ordningen består af en hjemmeside, der kan bruges til at informere om alvorlige overtrædelser af såvel interne procedurer som lovgivningen.

Find hjemmesiden her