Fokus

Arkitemas ideologi har sitt utspring i fellesskap, livskvalitet og medmenneskelighet. Det er verdier vi alltid har med oss når vi skaper ny arkitektur.

Tilgang

Sammen skaper vi de skandinaviske byene

Vi tror at vi med et sterkt fellesskap, kunnskapsdeling og godt samarbeid kan skape og utvikle fremtidens skandinaviske byer. Vi lever oss inn i stedet, tar høyde for samfunnets behov og er alltid i dialog med byggherren, brukeren og våre samarbeidspartnere. Vi arbeider på tvers av landegrenser og bruker hverandres kompetanse for å skape et byggbart, anvendelig, bærekraftig og estetisk prosjekt som skaper verdi for kunden og brukerne. Her kan du lese mer om vår tilgang til arkitektur.

Arkitema Sluseholmen Photo10 Photograph Lars Just web

Organisasjon

Managing Director and Senior Architectural Director

Glenn Elmbæk

Arkitema Leadership Team

Senior Finance Director - Casper Rahder Kjærskov
EBDD (Executive Business Development Director) - Jasper Kyndi
Senior Market Director - Birgitte Gade Ernst
Market Director - Kim Risager
Managing Director - Glenn Elmbæk
Operations Director - Tommy Hoffman Berthelsen
Managing Director, Norge -Thomas Innseth
Operations Director, Sverige - Nils Wiklund
Creative Director - Thomas Birkkjær
Head of Communication - Eva Grønbæk
Head of HR - Tine Lund

Arkitema eies av COWI Holding A/S

Historie

Fem stifterne Greyscale cutout web

I 1969 startet de fem arkitekturstudentene Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager og Helge Tindal et arkitektkollektiv som de kalte Arkitektgruppen Aarhus. Alle fem hadde svært forskjellige personligheter, men kjennskapet til hverandres styrker og svakheter ga dem akkurat den dynamikken som fortsatt kjennetegner designstudioet den dag i dag – mer enn 50 år senere.

De første årene bar preg av stor byggeaktivitet i samfunnet og fremgang for selskapet, og derfor åpnet studioet i 1979 et nytt kontor i Sjælland.

Studioet fortsatte å vokse, og i 2003 skiftet Arkitektgruppen Aarhus navn til Arkitema Architects.

Ønsket om å bli et skandinavisk designstudio resulterte i en fusjon med et svensk arkitektfirma i 2011, og allerede 4 år senere, i 2015, utvidet Arkitema seg igjen, denne gangen med et norsk designstudio.

1. januar 2019 ble Arkitema solgt, og ble dermed en del av COWI Holding A/S. Dette har resultert i ytterligere vekst og utvidelser med nye fagområder som infrastruktur og energi.

360 graders løsninger med COWI

Sammen med kunder og borgere skaper COWI og Arkitema bærekraftige samfunn. Vår ambisjon er å utvikle løsninger med fokus på mennesker. Løsninger som kan bygges, funksjonelle og vakre.

Vi har solid erfaring innen arkitektur og ingeniørfag, dype røtter i den skandinaviske byggetradisjonen og et bredt internasjonalt syn.

Whistleblower

At Arkitema we wish to maintain a high standard of business ethics and encourage anyone to talk to their line manager on concerns regarding business ethics. If they feel uncomfortable doing so, they can use a designated hotline on anti-corruption and business ethics also called Whistleblower. The whistleblower system has been established in cooperation with COWI and it aims to prevent violations of internal procedures and legislation, and it consists of a website that can be used to provide information on serious violations of internal procedures and legislation.

Find the website here.