Generelt

Kunne du tenke deg å utvikle fremtidens skandinaviske byer og bli en del av vårt kreative designteam?

Uansett hvor du er i karrieren, har du muligheten for å arbeide sammen med faglig dyktige og hyggelige mennesker. Mennesker som brenner for sitt fag, og som arbeider i kreative team som er inkluderende, og som rommer ulikheter.

Ledige stillinger

Bli en del av Arkitema
Ta kontakt

Fant du ikke en stilling som matcher dine interesser eller kompetanse, er du velkommen til å sende oss en uoppfordret søknad via denne lenken.

OBS! Søknader stilet til Arkitemas e-postadresser behandles ikke.

Fleksibel arbeidsplass

En skandinavisk arbeidsplass
Arkitema september 2023 94

Med dedikerte kolleger fordelt på våre arkitektkontorer i Danmark, Sverige og Norge, samarbeider vi på tvers av kompetanse og kulturer. Vårt skandinaviske fundament gir dig anledning til å bevege deg mellom kontorerne våre både på tvers av landet og på tvers av de nordiske grensene.

Vi arbeider innenfor følgende fagområder:

 • Bolig
 • Næring
 • Utdanning
 • Helse
 • Urban
 • Kultur
 • Energi
 • Infrastruktur
 • Transformation
 • Industri

Med vår faglige bredde kan vi tilby individuelle karriereveier. Vi understøtter muligheten for at du kan skifte faglig spor underveis på tvers av segmenter og landegrenser.

Co-creating

Arkitema september 2023 79
Sammen skaper vi mer bærekraftige og levende samfunn

Med vår kollektive og inkluderende tilnærming i utviklingen av fremtidens skandinaviske byer skaper vi rom for kunnskapsdeling, hever vår faglige standard og gjør plass til de gode ideer.

Vi tror på at det er i mindre team og med tverrfaglige krefter at vi skaper de beste forutsetninger for utvikling. Ved å trekke veksler på hverandres kompetanse og prioritere den nære teamledelse kan vi løfte komplekse prosjekter og prosesser i en mer bærekraftig, helhetsorientert og innovativ retning, og skape verdi for kunden, brukerne og samfunnet.

Nedenfor ses et utvalg av våre forskjellige fagspesifikke fora, som du kan bli en del av:

 • Prosjektlederforum
 • Teamlederforum
 • Arkitektforum
 • Digitalisering
 • Timber
 • Bærekraft m.m.

Vårt samarbeid med kollegaer fra COWI utvikler seg også hele tiden, og det sender oss til nye lokasjoner og skaper et bredt spenn av kompetanse og spesialister. Det tette samarbeidet betyr blant annet en felles og mer ensartet prosess fra start til slutt, noe som i siste instans gir bedre prosjekter som er tro mot de opprinnelige tankene og ideene.

Frihet og ledelse

Trives du i omgivelser hvor du har frihet under ansvar, medbestemmelse, og hvor det er en god balanse mellom arbeidsliv og fritid?
Arkitema september 2023 078

I fellesskap og dialog med den nærmeste lederen tilpasses våre forskjellige behov og interesser.

Hos oss blir du en verdifull medspiller

På forskjellige stadier i livet har vi bruk for å arbeide på forskjellige måter. Vi kan ikke alltid arbeide like mye, og vi ønsker ikke alltid like mye ansvar. Hos Arkitema har vi forståelse for at våre kolleger har individuelle behov, og vi hjelper alle med å få en god balanse mellom arbeidsliv og fritid.

Ledelse

Arkitema har en holdning til hva god ledelse er, vår strategi for god ledelse er gjennombearbeidet, og alle våre ledere utdannes underveis. Våre ledere sikrer at kollegene våre har en tydelig retning og mening å arbeide ut fra.

Du vil få en leder som er interessert i din personlige og faglige utvikling. Våre ledere utviser tillit og gir ansvar, og de tilbyr kollegene våre støtte og sparring når det er nødvendig.

I ledelsen arbeider vi bevisst med å skape mangfold og høyt engasjement.

Vår tilnærming til et velfungerende arbeidsmiljø bygger på solidaritet og samarbeid. Her kan kollegene våre føle seg trygge nok til å torde å si sin mening eller prøve noe nytt. Vi lærer av våre feil, og det er slik vi blir ledende innenfor våre områder.

Faglighet og interesseområder

Utforsk eller dykk ned i fagområder du brenner for

Som nyansatt eller nyutdannet hos oss kan vi tilby deg et stort internt kurstilbud og attraktive etterutdanningsmuligheter.

Arkitema september 2023 020

Disse utviklingsmulighetene er med på å sikre at du får en god start hos oss, og de blir supplert med den ferskeste kunnskapen i bransjen. Dessuten sikrer det dine og kollegenes evne til fortsatt å være en høyt kvalifisert samarbeidspartner.

Som arkitekt eller bygningskonstruktør hos oss kan din karriere overordnet utvikle seg i tre retninger:

Forretnings- og saksarkitekt

For deg som ønsker å skape optimale relasjoner til våre kunder og kan sikre et prosjekts arkitektoniske og byggetekniske kvalitet.

Prosjektleder
For deg som kan lede et prosjektteam og klarer å få tid, økonomi og kvalitet til å gå opp i en høyere enhet.

Spesialist
For deg som vil bidra med din spisskompetanse i flere forskjellige prosjekter; for eksempel innenfor BIM, bærekraft, byggherrerådgivning eller brukermedvirkning

Mer om oss

Følg oss på sosiale medier

Nysgjerrig på å vite mer om oss?

Følg oss på Instagram, Facebook og LinkedIn og få et innblikk i vår hverdag, våre prosesser og våre prosjekter.