Om

Vi skaper arkitektur for de mange og til fellesskapets beste. Resultatet er en kontinuerlig balansegang mellom bærekraft, skjønnhet og økonomi.

Nyheter

Læring

Tema

ROM SKAPER LÆRING

Gode læringsbygg er først og fremst et produkt av elevene, studentene, underviserne og forskerne som sammen skaper kulturen, fagligheten og verdiene.

Vi kombinerer brukernes behov og visjoner med våre erfaringer og faglige kompetanse og skaper på den måten et differensiert og velfungerende læringsmiljø. Vi har stort fokus på fremtidens kompetanse og skaper de fysiske rammene som kan understøtte den pedagogiske og didaktiske praksisen.

Vi tar utgangspunkt i stedet, undersøker og forsterker mulighetene, slik at verdien for brukerne, byggherren og samfunnet ses i en optimal helhet. Vi arbeider bevisst med bærekraftig, integrert design, som sikrer et godt inneklima og en velfungerende bygning i sin kontekst, både nå og i fremtiden.


Instagram

Karriere

Ta kontakt

Tre

Tema

Vårt mål er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt bidra til et grønt skifte i byggebransjen

Vi arbeider strategisk med bærekraft, og vi har dannet et rådgivende team av spesialister innen trekonstruksjon - Arkitema & COWI Timber. Fokuset vårt er på å levere løsninger av høy kvalitet og å designe moderne trekonstruksjoner. Trebygninger har mindre CO₂-fotavtrykk, de er varige, raske å bygge, og frem for alt så er de sunne å leve i for oss mennesker. Vårt skandinaviske samarbeid er ledende innen arkitektur og treteknologi. Vi er i stand til å tilby det ferskeste av kunnskap og løsninger, noe som vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Målet vårt er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt å bidra til et grønt skifte i byggebransjen. Med en konstruksjon bygget i tre, kan vi realisere visjonen om CO2-reduksjon, økt produktivitet og en mer bærekraftig bygningskultur.

På våre kontorer i kontorer i Danmark, Sverige og Norge har vi spesialister med mange års erfaring innen trekonstruksjon. I tett samarbeid med entreprenører, universiteter og produsenter sikrer vi at vi kan gi den beste rådgivningen.

Skandnaviske kontorer