Om

Vi skaper arkitektur for de mange og til fellesskapets beste. Resultatet er en kontinuerlig balansegang mellom bærekraft, skjønnhet og økonomi.

Nyheter

Transformasjon

Tema

Vårt fokus er å bevare byggets opprinnelige kvaliteter og verdier, samtidig som det tilpasses nye funksjoner og behov

De fleste bygninger skapes i utgangspunktet til et bestemt formål, men som tiden går kan det bli behov for å tilpasse seg nye funksjoner. Forvandling av den eksisterende bygningsmassen er et av de mest bærekraftige alternativene for å utvikle byene våre, hvor alt fra flere hundre år gamle herskapshus til nyere fabrikkbygg kan ha potensial til å transformeres til nye funksjoner. Derfor er renoveringer, ombygginger og transformasjoner av bygninger et perspektiv som ofte bør vurderes når man håndterer et eksisterende bygg.

Når vi konverterer og omdanner bygninger, starter vi alltid med å lage en verdivurdering av bygget. Vi bruker verdierklæringen for å sikre at kundens ønsker blir oppfylt, med hensyn til eksisterende bygg i en gitt sammenheng. Her fokuserer vi på å ikke miste de spesielle arkitektoniske, sosiale, miljømessige og kulturelle verdiene som bygget har, samtidig som vi synliggjør byggets potensial og muligheter til å gjenopprette verdier som kan ha gått tapt ved tidligere ombygginger.

Les mer om vår tilnærming til transformasjon her

Instagram

  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema
  • instagram.com/arkitema

Karriere

Ta kontakt

Tre

Tema

Vårt mål er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt bidra til et grønt skifte i byggebransjen

Vi arbeider strategisk med bærekraft, og vi har dannet et rådgivende team av spesialister innen trekonstruksjon - Arkitema & COWI Timber. Fokuset vårt er på å levere løsninger av høy kvalitet og å designe moderne trekonstruksjoner. Trebygninger har mindre CO₂-fotavtrykk, de er varige, raske å bygge, og frem for alt så er de sunne å leve i for oss mennesker. Vårt skandinaviske samarbeid er ledende innen arkitektur og treteknologi. Vi er i stand til å tilby det ferskeste av kunnskap og løsninger, noe som vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Målet vårt er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt å bidra til et grønt skifte i byggebransjen. Med en konstruksjon bygget i tre, kan vi realisere visjonen om CO2-reduksjon, økt produktivitet og en mer bærekraftig bygningskultur.

På våre kontorer i kontorer i Danmark, Sverige og Norge har vi spesialister med mange års erfaring innen trekonstruksjon. I tett samarbeid med entreprenører, universiteter og produsenter sikrer vi at vi kan gi den beste rådgivningen.

Skandnaviske kontorer