Om

Vi skaper arkitektur for de mange og til fellesskapets beste. Resultatet er en kontinuerlig balansegang mellom bærekraft, skjønnhet og økonomi.

Nyheter

Tre

Tema

Vårt mål er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt bidra til et grønt skifte i byggebransjen

Vi arbeider strategisk med bærekraft, og vi har dannet et rådgivende team av spesialister innen trekonstruksjon - Arkitema & COWI Timber. Fokuset vårt er på å levere løsninger av høy kvalitet og å designe moderne trekonstruksjoner. Trebygninger har mindre CO₂-fotavtrykk, de er varige, raske å bygge, og frem for alt så er de sunne å leve i for oss mennesker. Vårt skandinaviske samarbeid er ledende innen arkitektur og treteknologi. Vi er i stand til å tilby det ferskeste av kunnskap og løsninger, noe som vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Målet vårt er å skape de beste rammene for livskvalitet, og aktivt å bidra til et grønt skifte i byggebransjen. Med en konstruksjon bygget i tre, kan vi realisere visjonen om CO2-reduksjon, økt produktivitet og en mer bærekraftig bygningskultur.

På våre kontorer i kontorer i Danmark, Sverige og Norge har vi spesialister med mange års erfaring innen trekonstruksjon. I tett samarbeid med entreprenører, universiteter og produsenter sikrer vi at vi kan gi den beste rådgivningen.

Instagram

Karriere

Ta kontakt

Bydeler

Tema

Vi skaper nye bydeler med gjennomtenkte løsninger og plass til liv

Arkitema har siden kontorets oppstart i 1969 utviklet nye bydeler i hele Danmark. Fra de nytenkende offentlige boligområdene, skapt på 1970- og 1980-tallet som et motsvar til fortidens monotone betongbygg, til de store transformasjonene av dagens industriområder i mange av landets storbyer. Vi har lang erfaring med å skape omgivelser der mennesker bor og møtes. Det kreves innsikt og gjennomtenkte løsninger for å lykkes med prosjekter som ofte kan være under utvikling i flere tiår.

Når vi begynner å jobbe med en masterplan for et helt nytt område, ser vi alltid på sammenhenger og hvordan befolkningen vil bo i dag, om 25 eller 50 år. På den måten sikrer vi omgivelser som varer. Når bynære industri- og havneområder transformeres til attraktive steder å bo, ønsker vi å skape levende og pulserende bydeler med varierende bebyggelse som inviterer inn både beboere og byens innbyggere. De nye byområdene i utkanten av storbyene tilbyr andre verdifulle kvaliteter, som blant annet ny infrastruktur og nærhet til naturen.

Vi vet at nye byområder er en del av utviklingen de neste årene og inngår i svaret på fremtidens urbanisering. For å løse utfordringene, så bruker vi aktivt de nye områdene til å skape bærekraftige byer med helhetlige løsninger for miljøet, for det enkelte mennesket og for hele samfunnet.

Skandnaviske kontorer