Frederiksberg Hospital

Utviklingsplan for forvandling av tidligere sykehus til nytt bykvartal

Det mer enn 100 år gamle området rundt Frederiksberg Hospital skal åpnes opp og være for alle. Her skal bygget et blandet kvartal med nye og varierte boligformer, der nybygg skal stå side om side med de historiske, kulturskapende bygningene. Kvartalet skal være en destinasjon i byen, som bl.a. skal romme en ny park som inviterer byen innenfor med kulturliv, idrett og fritidsaktiviteter.
 • Frederiksberg Kommune
  Klient
 • EFFEKT
  Arkitektpartner
 • Gemeinshaft
  Arkitektpartner
 • EFFEKT
  Landskap
 • COWI
  Ingeniør
 • Creator Projects
  Kunst
 • Adresse
  Frederiksberg Hospital
 • År
  2022-2040
 • Omfang
  14 hektar
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 04 web

Frederiksberg Hospital er den siste store brikken i byutviklingen på Frederiksberg. Utviklingsplanen for området legger opp til et helt nytt bykvartal, som vil huse rundt 2000 innbyggere i fremtiden. Det nye bykvartalet på dette konkrete stedet, skal utvikles med hensyn til stedets identitet og egenart ut fra visjonen “Skap vekst av det gamle”, samtidig med at området skal gjennomgå en stor forvandling fra å være en sykehusøy til et levende, grønt, integrert og blandet bykvartal.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 03 web

Et godt fungerende, levende og relevant bykvartal oppstår ikke av arkitektur alene. Med et robust helhetsgrep for kvartalet, har vi gjenetablert en allé, prioritert en 12 000 m² stor park, som vil bli en destinasjon for hele byen, og arbeidet med en “sivestruktur”, der man blir invitert inn og kan gå rundt på egen hånd og utforske. Byromnettverket tilbyr en serie opplevelser og steder, som taler til flere generasjoner, bl.a. lekeplass, kaffebar, skulpturhage, bevegelseslandskap og treningshager.

Det arbeides med bevisste størrelser på “minikvartaler” og klynger. Et minikvartal består av 100-200 boliger og en klynge består av 30-50 boliger som gir oversiktlige naboforhold og fellesskap. Klyngene foreslås organisert i en rekke gårdslaug, som hører under en større bykvartalsforening. Alle klynger består alltid av minst én av de eksisterende historiske bygningene.

I Sundhedsstrøget plasseres og tilpasses eksisterende og ny bebyggelse, så det blir en flytende grense mellom inne og ute på best mulig måte. Med det åpne uttrykket mellom bygningene, dyrkes områder for delefasiliteter, og funksjoner og brukere kan blandes på kryss og tvers.


FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 10 web
Prosjektet skal vise stedets ånd og på beste måte viset hvordan bygningsarvens store potensialer kan utnyttes i utviklingen av en historisk bydel, og her skal arkitekturen forholde seg til stedets særlige karakter.

Helhetsplanen er skapt med stort fokus på bærekraft i mange forskjellige aspekter. Dermed er det stort fokus på å beholde de mange grønne områdene og skape nye, som er med på å skape et rikt mangfold, samt skape klimatilpasning for området. Ved å forvandle store deler av den eksisterende bygningsmassen fra sykehuset, er det fokus på å skape en lav CO₂-påvirkning fra omdannelsen.

Helhetsplanen er utformet av de fem rådgiverne i Team Effekt (Arkitema, Effekt, COWI, Gemeinshaft og Creator Projects), og gjennom et tett og langt samarbeid med Frederiksberg Kommune.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 09 web