Frederiksberg Hospital

Utvecklingsplan för omvandling av före detta sjukhus till ny stadsdel

Det mer än 100 år gamla området kring Frederiksbergs sjukhus ska öppnas upp och vara till för alla. Målet är att skapa en blandad stadsdel med nya och varierade bostadstyper, där nya byggnader kommer att stå sida vid sida med historiska, kulturellt betydelsefulla byggnader. Kvarteret kommer att bli en destination i staden, med bland annat en ny park som bjuder in staden med kulturliv, sport- och fritidsaktiviteter.
 • Frederiksberg Kommune
  Klient
 • EFFEKT
  Arkitektur partner
 • Gemeinshaft
  Arkitektur partner
 • EFFEKT
  Landskap
 • COWI
  Ingenjör
 • Creator Projects
  Kunst
 • Adress
  Frederiksberg Hospital
 • År
  2022-2040
 • Omfång
  14 hektar
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 04 web

Frederiksbergs sjukhus är den sista stora pusselbiten i stadsutvecklingen av Frederiksberg. Utvecklingsplanen för området omfattar ett helt nytt stadsområde som i framtiden kommer att rymma cirka 2 000 invånare. Den nya stadsdelen på denna speciella plats kommer att utvecklas med respekt för platsens identitet och unika karaktär, utifrån visionen ”Låt det nya växa fram ur det gamla”, samtidigt som området kommer att genomgå en stor omvandling från en sjukhusö till en levande, grön, integrerad och blandad stadsdel.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 03 web

Et velfungerende, levende og relevant bykvarter opstår ikke af arkitekturen alene. Med et robust helhedsgreb for kvarteret, har vi genetableret en allé, prioriteret en 12.000 m² stor park, som vil blive en destination for hele byen, og arbejdet med en 'sivestruktur', hvor man bliver inviteret indenfor og nysgerrigt kan gå på opdagelse. Byrumsnetværket tilbyder en serie af oplevelser og steder, som taler til flere generationer bl.a. legeplads, kaffebar, skulpturhave, bevægelseslandskaber og træningshaver.

En välfungerande, levande och relevant stadsdel skapas inte enbart av arkitektur. Med en robust helhetssyn på området har vi återskapat en allé, prioriterat en 12 000 m² stor park som kommer att bli ett besöksmål för hela staden och arbetat med en ”levande struktur” där människor bjuds in och nyfiket kan gå på upptäcktsfärd. Stadsrumsnätverket erbjuder en rad upplevelser och platser som talar till flera generationer, med bland annat lekplats, kafé, skulpturträdgård, rörelselandskap och utegym.

Projektet ska visa platsens anda och på bästa sätt visa hur byggnadsarvets stora potential kan utnyttjas i utvecklingen av en historisk stadsdel, där arkitekturen förhåller sig till platsens speciella karaktär. Vi arbetar med medvetna storlekar på ”minikvarter” och kluster. Ett minikvarter består av 100-200 bostäder och ett kluster består av 30-50 bostäder, vilket ger hanterbara grannskap och samhällen. Klustren föreslås organiseras i ett antal gårdslag som tillhör en större grannskapsförening. Alla kluster består alltid av minst en av de befintliga historiska byggnaderna.

Vid Sundhedsstrøget placeras och anpassas befintliga och nya byggnader för att skapa en flytande gräns mellan inomhus och utomhus. Med det öppna uttrycket mellan byggnaderna odlas ytor för gemensamma faciliteter och funktioner, och användare kan blandas och samsas.


FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 10 web
Projektet ska visa platsens anda och på bästa sätt visa hur byggnadsarvets stora potential kan utnyttjas i utvecklingen av en historisk stadsdel, där arkitekturen förhåller sig till platsens speciella karaktär.

Översiktsplanen skapades med ett starkt fokus på hållbarhet i många olika aspekter. Det finns därför ett starkt fokus på att bevara de många grönområdena och skapa nya som bidrar till att skapa både en rik biologisk mångfald och klimatanpassning för området. Och genom att omvandla stora delar av det befintliga byggmaterialet från sjukhuset är det fokus på att skapa en låg CO₂-påverkan från omvandlingen.

Översiktsplanen utvecklades av de fem konsulterna i Team Effekt (Arkitema, Effekt, COWI, Gemeinshaft och Creator Projects) och genom ett nära och långt samarbete med Frederiksbergs kommun.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 09 web