Frederiksberg Hospital

Udviklingsplan for transformation af tidligere hospital til nyt bykvarter

Det mere end 100 år gamle område omkring Frederiksberg Hospital skal åbnes op og være for alle. Her skal skabes et blandet kvarter med nye og varierede boligformer, hvor nybyg skal stå side om side med de historiske, kulturskabende bygninger. Kvarteret skal være en destination i byen, der bl.a. skal rumme en ny park som inviterer byen indenfor med kulturliv, idræt og fritidsaktiviteter.
 • Frederiksberg Kommune
  Bygherre
 • EFFEKT
  Arkitektpartner
 • Gemeinshaft
  Arkitektpartner
 • EFFEKT
  Landskab
 • COWI
  Ingeniør
 • Creator Projects
  Kunst
 • Adresse
  Frederiksberg Hospital
 • År
  2022-2040
 • Omfang
  14 hektar
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 04 web

Frederiksberg Hospital er den sidste store brik i byudviklingen på Frederiksberg. Udviklingsplanen for området lægger op til et helt nyt bykvarter, der vil huse i omegnen af 2000 indbyggere i fremtiden. Det nye bykvarter på dette særlige sted skal udvikles med respekt for stedets identitet og egenart ud fra visionen 'Gro det nye af det gamle' samtidig med at området skal gennemgå en stor transformation fra at være en Hospitalsø til et levende, grønt, integreret og blandet bykvarter.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 03 web

Et velfungerende, levende og relevant bykvarter opstår ikke af arkitekturen alene. Med et robust helhedsgreb for kvarteret, har vi genetableret en allé, prioriteret en 12.000 m² stor park, som vil blive en destination for hele byen, og arbejdet med en 'sivestruktur', hvor man bliver inviteret indenfor og nysgerrigt kan gå på opdagelse. Byrumsnetværket tilbyder en serie af oplevelser og steder, som taler til flere generationer bl.a. legeplads, kaffebar, skulpturhave, bevægelseslandskaber og træningshaver.

Der arbejdes med bevidste størrelser på ”minikvarterer” og klynger. Et minikvarter består af 100-200 boliger og en klynge består af 30-50 boliger hvilket giver overskuelige nabo- og fællesskaber. Klyngerne foreslås organiseret i en række gårdlaug, som hører under en større bykvartersforening. Alle klynger består altid af min. én af de eksisterende historiske bygninger.

I Sundhedsstrøget placeres og tilpasses eksisterende og ny bebyggelse, så det bedst muligt opstår en flydende grænse mellem inde og ude. Med det åbne udtryk mellem bygningerne, dyrkes områder for delefaciltieter, og funktioner og brugere kan blandes på tværs.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 10 web
Projektet skal vise stedets ånd og på bedste vis vise, hvordan bygningsarvens store potentialer kan udnyttes i udviklingen af en historisk bydel, og her skal arkitekturen forholde sig til stedets særlige karakter.

Helhedsplanen er skabt med et stort fokus på bæredygtighed i mange forskellige aspekter. Således er der stor fokus på at bibeholde de mange grønne områder og skabe nye, der er med til at skabe såvel en rig biodiversitet, samt skabe klimatilpasning for området. Og ved at transformere store dele af den eksisterende bygningsmasse fra hospitalet er der fokus på at skabe en lav CO₂ påvirkning fra omdannelsen.

Helhedsplanen er udformet af de fem rådgivere i Team Effekt (Arkitema, Effekt, COWI, Gemeinshaft og Creator Projects), og gennem et tæt og langt samarbejde med Frederiksberg Kommune.

FRBH CONCEPT RENDER EFFEKT 09 web