Arkitema er opptatt av å fremme sosial bærekraft, og har etablert et systematisk og helhetlig arbeid for å oppfylle de krav som stilles i forhold til Åpenhetsloven.

Vi jobber med å samle informasjon og dokumentasjon fra våre leverandører og samarbeidspartnere, vedrørende hvordan menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold sikres internt i den enkelte virksomhet. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i Åpenhetslovens grunnleggende prinsipper om forholdsmessighet og en risikobasert tilnærming.

Arkitemas nyeste redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven ligger her

Arkitemas 2022-redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven ligger her

Har du spørsmål knyttet til Åpenhetsloven?

Send en e-post til apenhetsloven_NO@arkitema.com