De fleste bygninger skapes i utgangspunktet til et bestemt formål, men som tiden går kan det bli behov for å tilpasse seg nye funksjoner. Forvandling av den eksisterende bygningsmassen er et av de mest bærekraftige alternativene for å utvikle byene våre, hvor alt fra flere hundre år gamle herskapshus til nyere fabrikkbygg kan ha potensial til å transformeres til nye funksjoner. Derfor er renoveringer, ombygginger og transformasjoner av bygninger et perspektiv som ofte bør vurderes når man håndterer et eksisterende bygg.

Arkitema Hotel Ottilia731 Photo Jens Lindhe web
Vårt fokus er å bevare byggets opprinnelige kvaliteter og verdier, samtidig som det tilpasses nye funksjoner og behov.

Hos Arkitema tilbyr vi arkitektonisk og byggeteknisk rådgivning i forbindelse med bevaringsrenovering, ombygging og restaurering av bygninger. Vi har mange års erfaring med å transformere alt fra villaer og fabrikkbygg til bevaringsverdige og/eller verneverdige bygg og kan hjelpe med alt fra verdivurdering til ferdig prosjekt.

Funksjonalitet og estetikk skal gå hånd i hånd

Når vi konverterer og omdanner bygninger, starter vi alltid med å lage en verdivurdering av bygget. Vi bruker verdierklæringen for å sikre at kundens ønsker blir oppfylt, med hensyn til eksisterende bygg i en gitt sammenheng. Her fokuserer vi på å ikke miste de spesielle arkitektoniske, sosiale, miljømessige og kulturelle verdiene som bygget har, samtidig som vi synliggjør byggets potensial og muligheter til å gjenopprette verdier som kan ha gått tapt ved tidligere ombygginger.

Arkitema Hotel Ottilia 01 Photo Jens Lindhe web

Vi hjelper våre kunder til å se mulighetene og potensialet i et bygg når vi bruker vår erfaring og kunnskap fra et bredt spekter av transformasjoner. Vi fokuserer på å jobbe med en enkel og ærlig materialpalett, hvor vi har som mål å bruke gode, solide materialer og fokusere på hvordan bygningen patinerer og fungerer over tid.

Vi fokuserer på å skape estetiske og langvarige prosjekter, både når det kommer til ytre fasade, interiør og funksjonalitet.

Estetikk fungerer på mange plan, og det er vår oppfatning at når et prosjekt tar hensyn til sin kontekst, historie og fremtid, vil levetiden forlenges tilsvarende.

Forvandling gir bærekraft og kvalitet

Restaurering og forvandling av eksisterende bygninger reduserer ressurssløsing dersom det gjøres riktig. Når du gjenbruker en bygning, enten ved å gjenopprette den til dets opprinnelige formål, eller ved å konvertere den til nye formål, reduserer du CO₂-utslippene betydelig sammenlignet med et nytt bygg.

Arkitema Dipylon 18 Photo Jens Lindhe web
Det er vår ambisjon at det vi skaper skal stå i mange år framover, og også kunne transformeres til noe helt annet i fremtiden.

Vi jobber svært bevisst med byggeteknikker som er reversible og forenlige med husets byggeskikk, slik at bygget i fremtiden fortsatt kan bygges om til opprinnelig formål – eller helt nye som vi ikke en gang vet om i dag. Vi jobber selvfølgelig også med å implementere moderne, tekniske løsninger uten å motarbeide byggets opprinnelige byggeteknikk og uten å fjerne byggets opprinnelige kvaliteter. På denne måten gjør vi det mulig for fremtidige eiere og arkitekter å sikre kulturarven i mange år, noe som igjen vil sikre bærekraft ved å senke klimaavtrykket i fremtiden.

Det mest bærekraftige bygget er det som er bygget av naturmaterialer og står i flest år – og som kontinuerlig tilpasses tidens behov uten at de miljømessige, arkitektoniske og kulturelle verdiene går tapt i prosessen.

Under transformasjon jobber vi med restaurering og/eller ombygging av et stort antall prosjekter innenfor bl.a: