De fleste bygninger skabes som udgangspunkt til et bestemt formål, men som tiden går kan der blive behov for at tilpasse sig nye funktioner. Transformation af den eksisterende bygningsmasse er en af de mest bæredygtige muligheder for at udvikle vores byer, hvor alt lige fra århundreder gamle palæer til nyere fabriksbygninger kan have potentiale til at blive omdannet til nye funktioner. Derfor er renoveringer, ombygninger og transformationer af bygninger et perspektiv man ofte bør overveje, når man står med en eksisterende bygning.

Arkitema Hotel Ottilia731 Photo Jens Lindhe web
Vores fokus ligger på at bevare de oprindelige kvaliteter og værdier i bygningen, samtidig med, at vi tilpasser den til nye funktioner og behov.

I Arkitema tilbyder vi arkitektonisk og byggeteknisk rådgivning i forbindelse med bevarende renovering, ombygning og restaurering af bygninger. Vi har mange års erfaring med at transformere alt fra villaer og fabriksbygninger til bevaringsværdige og/eller fredede bygninger og kan hjælpe med alt fra værdisætning til færdigt projekt.

Funktionalitet og æstetik skal gå hånd i hånd

Når vi omdanner og transformere bygninger starter vi altid med at lave en værdisætning af bygningen. Vi bruger værdisætningen til at sikre at kundens ønsker bliver opfyldt, med respekt for den eksisterende bygning i en given kontekst. Her har vi fokus på ikke at miste de særlige arkitektoniske, sociale, miljømæssige og kulturelle værdier som bygningen har, samtidig med at vi belyser bygningens potentialer og muligheder for at genskabe værdier som måtte være gået tabt ved tidligere ombygninger.

Arkitema Hotel Ottilia 01 Photo Jens Lindhe web

Vi hjælper vores kunder med at se muligheder og potentialer i en bygning, når vi bruger vores erfaring og viden fra en lang række transformationer. Vi har fokus på at arbejde med en simpel og ærlig materialepallette, hvor vi sigter mod at bruge gode, gedigne materialer og har fokus på, hvordan bygningen patinerer og fungerer over tid.

Vi har fokus på at skabe æstetiske og langtidsholdbare projekter, både når det gælder den ydre facade, interiør og funktionalitet.

Æstetik fungerer på mange planer, og det er vores opfattelse at når et projekt tager hensyn til dets kontekst, historie og fremtid, så vil dets levetid forlænges tilsvarende.

Transformation giver bæredygtighed og kvalitet

Restaurering og transformering af eksisterende bygninger mindsker ressourcespildet, hvis det gøres korrekt. Når man genanvender en bygning, enten ved at restaurere den til dens oprindelige formål, eller ved at omdanne den til nye formål, mindsker man CO₂ udslippet i forhold til en ny bygning markant.

Arkitema Dipylon 18 Photo Jens Lindhe web
Det er vores ambition, at det vi skaber, skal stå i mange år fremover, og også kunne omdannes til noget helt tredje i fremtiden.

Vi arbejder meget bevidst med byggeteknikker der er reversible og kompatible med husets byggeskik, så bygningen i fremtiden fortsat kan omdannes til sit originale formål – eller helt nye som vi slet ikke kender til i dag. Vi arbejder naturligvis også med at få implementeret moderne, tekniske løsninger uden at modarbejde bygningens oprindelige byggeteknik og uden at fjerne bygningens oprindelige kvaliteter. På den måde gør vi det muligt for fremtidige ejere og arkitekter at sikre kulturarven i mange år, hvilket igen vil sikre bæredygtigheden ved i fremtiden at sænke klimaaftrykket.

Den mest bæredygtige bygning er den der bygges af naturlige materialer og står i flest år - og som løbende tilpasses tidens behov uden at de miljømæssige, arkitektoniske og kulturelle værdier tabes i processen.

Under transformation arbejder vi med restaurering og/eller ombygning af en lang række projekter inden for blandet andet:

Kontakt

  • Csjj Web 23
    Christian Sally Jung Jensen
    Business Area Manager Transformation & Culture, Associated Partner, Arkitekt MAA
    Telefon: +45 5129 9076