Skramstadskvartalet

En nytolking av det klassiske og tradis­jonelle Drammenhuset

Midt Drammens historiske sentrum skal et av byens kvartaler bli til nye boliger. Her blir nesten hele kvartalet bygget om rundt et flott gårdsrom. Her kommer boliger med plass til næringsliv i 1. etasje. Flere av leilighetene vil få flotte altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
 • Glitre Eiendom
  Klient
 • Oxer Eiendom
  Klient
 • Adresse
  Nedre Storgate 50, Drammen
 • År
  2018
 • Omfang
  10.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema

Skramstadkvartalet i Drammen er preget av en variert bebyggelse fra flere perioder, der små leilighetsbygg står mellom større industribygg. Drammen har de seneste årene stått ovenfor en formidabel endring i miljø, trafikk og boligpolitikk. Byen har blitt omdannet til en urban og pulserende by med et høyt miljøfokus, og i dag er stor tilflytting til Drammen for både næringsliv og nye boliger.

Prosjektets prinsipp for bebyggelsen er en nytolking av det klassiske og tradis­jonelle «Drammenhuset» eller rettere «Drammen by-eiendommen» i tre eller fire etasjer, med saltak mot gaten. Nytolknin­gen ligger i å bruke takrommet til boligetasjer så gesim­shøyden på bygget holdes nede og gate­profilen beholder den skala som allerede er til stede i bydelen. Samtidig gir gårdsrom og takterrasser mange muligheter for de kommende beboere for at nyte uteliv midt i Drammen. Prosjektet gir tilbake til området da gårdsrommet åpnes opp for offentlig passasje.

På det ene hjørnet i kvartalet ligger Nedre Storgate 52 som er et klassisk «Drammenshus» fra 1868-69. Dette bevares i hus­rekken. Arkitektene har respektfullt tegnet prosjektet så Drammenshuset inngår i rekken av de nytolkede husene, som trappes ned i høyde inn mot nummer 52.

Kvartalet kommer til å fremstå som et integrert og respektfull nabo til både Drammens historiske bygninger samt de fremtidige byggene omkring.