Sophie Radich Skole

Ny ungdomsskole i massivt treverk

På grunn av befolkningsveksten i Lillestrøm ble det besluttet å oppføre en ny ungdomsskole. Sophie Radich skole har plass til 720 elever og 100 lærere og er utført i massivt treverk med en markant arkitektur og en bygningskropp formet som en firkløver.
 • Lillestrøm kommune
  Klient
 • Kruse Smith
  Entreprenør
 • Arkitema
  Landskap
 • Adresse
  Sophie Radichs vei 13, 2003 Lillestrøm
 • År
  2019-2023
 • Omfang
  13.800 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Sertifisering
  Breeam excellent
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 4154 web

Sophie Radich skole i Lillestrøm er en stor, moderne skole i massivt tre bygd for å møte det økte behovet for skoleplasser i en kommune i vekst. Skolen, oppkalt etter Sophie Radich, den første kvinnelige læreren i Lillestrøm, er en 8-parallell ungdomsskole. Skolen er utformet med fokus på et moderne og fremtidssikret læringsmiljø, og samtidig fungerer den som et lokalt samlingspunkt for nærområdet. Sophie Radich skole er et knudepunkt for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og fellesskap.

Bygget, som er formet som en firkløver, har en markant arkitektur og kjennetegnes spesielt av den røde fargen på fasaden. Bygningens «kløverblader» binder bygningen sammen med landskapet. Mot sørvest åpner skolen seg mot byen og dens friareal, og utførelsen inviterer studenter, ansatte og besøkende til hovedinngangen til skolen. På samme måte åpner skoleplassen seg mot eksisterende og fremtidige adkomstområder mot alle hjørner.

Diagrammer ny farve GIF
Arkitema Sophie Radich Drone Photo Kruse Smith Square

Skolen, med sine tre etasjer, er utført med mye treverk og har et bæresystem av massivt treverk samt limtresøyler og -dragere. Skolen er utformet med fokus på blant annet dagslys, med mye naturlig lys gjennom glassfasader og overlys. Bygget har åpne arealer, og tre er brukt i stor grad i interiøret, noe som skaper varme overflater og et godt inneklima. Skolen er utformet med fokus på å skape et godt læringsmiljø for både elever og lærere. Her opplever de et samspill mellom inne- og utemiljøet på en beliggenhet som tar hensyn til den omkringliggende naturen.

Skoleområdet rommer også gode tilbud innenfor kultur og idrett for elever, lærere og innbyggere i Lillestrøm, blant annet en flerbrukshall og et læringssenter samt et uteområde som gir både skolen og nærområdet gode aktivitetsmuligheder.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5387 web

I utformingen av Sophie Radich skole er det også lagt vekt på miljøvennlige egenskaper. Prosjektet hadde krav om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referanseprosjekt, og er sertifisert til BREEAM Excellent. Bygget og utendørsområdet er utformet for håndtering og forsinkelse av nedbør, og det er brukt digitale verktøy for å støtte et miljøvennlig prosjekt.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5274 web red
Arkitema Sophie Radich Exploded Axo Web

Hele prosjektet er utført i tett samarbeid med entreprenøren Kruse Smith og Lillestrøm kommune, og både elever og lærere på den nye skolen har vært med på å utvikle den. Dette har resultert i en velfungerende skole som gir gode læringsmuligheter for elevene.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5619 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 6819 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 6804 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 3982 web red