Sophie Radich Skole

En ny ungdomsskole i massivtre for 720 elever

Sophie Radich Skole i Lillestrøm får en markant arkitektur med en bygningskropp formet som en firkløver. Med et stort fokus på den omkringliggende naturen vil elevene oppleve et samspill mellom inne- og utemiljøet.
 • Lillestrøm kommune
  Klient
 • Kruse Smith
  Entreprenør
 • Adresse
  Lillestrøm
 • År
  2019-2021
 • Omfang
  11.700 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Sertifisering
  Breeam excellent
Arkitema Sophie Radich School Interior 01 web

Arkitema Architects har i samarbeid med Kruse Smith utformet prosjektet «Firkløver», som skal være en skole med et moderne og fremtidsrettet læringsmiljø samtidig som den skal fungere som et lokalt samlingspunkt for nærområdet. Sophie Radich skole skal være et nav for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og fellesskap.

Det er ambisjonen at skolen skal være synlig i nærmiljøet og være et symbol som forener. Bygget skal åpne seg mot offentligheten og være en attraktiv og inviterende møteplass som vekker nysgjerrighet og stolthet. Den er plassert sentralt på tomten og kobler landskapet og bygningen tett sammen mellom ´kløverbladene´. Mot sydvest åpner skoletomten seg mot byen og eneboligområdet, og utformingen inviterer elever, ansatte og besøkende inn mot skolens hovedinngang. På samme måte som til hovedinngangen, åpner skoletomten seg opp mot de eksisterende og fremtidige adkomstssonene i alle hjørnene på tomten.

Arkitema Sophie Radich School Interior 02 web
Diagrammer ny farve GIF
Arkitema Sophie Radich Situationsplan Web
Arkitema Sophie Radich Exploded Axo Web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dale web