Sophie Radich-skolan

Ny ungdomsskola i massivt trä

När antalet invånare i Lillestrøm i Norge ökade togs beslut om att bygga en ny högstadieskola. Sophie Radich-skolan har plats för 720 elever och anställer 100 lärare. Skolbyggnaden är formad som en fyrklöver och byggd av massivt trä, med en markant arkitektur.
 • Skedsmo Kommune
  Klient
 • Arkitema
  Landskap
 • Kruse Smith
  Entreprenör
 • Adress
  Sophie Radich Vei, Lillestrøm
 • År
  2019-2021
 • Omfång
  11.700m2
 • Utmärkelser
  Competition 1. prize
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 4154 web

Sophie Radich-skolan i Lillestrøm är en stor, modern skola i massivt trä som byggts för att möta det ökande behovet av skolplatser i en växande kommun. Skolan är uppkallad efter Sophie Radich som var Lillestrøms första kvinnliga lärare och här går elever i klass 8 till 10[ID1] . Skolan har designats med fokus på en modern, framtidssäkrad inlärningsmiljö, samtidigt som den fungerar som en lokal samlingspunkt i närområdet. Sophie Radich-skolan är en knutpunkt för kreativitet, tvärvetenskaplig kunskapsdelning, kultur och gemenskap.

Byggnaden är formad som en fyrklöver, med en markant arkitektur. Särskilt kännetecknande är fasadens röda färg. ”Klöverbladen" skapar anknytning mellan byggnaden och det omgivande landskapet. Mot sydväst öppnar sig skolan mot staden och omgivningarna som har utformats för att bjuda in elever, anställda och besökare mot skolans huvudingång. På samma sätt öppnar sig skolområdet mot befintliga och framtida närområden i alla riktningar.

Skolbyggnaden har tre våningar och utgörs till stor del av massivt trä – de bärande strukturerna består av massivt trä, limträpelare och -balkar. Projektet designades med fokus på bland annat dagsljus: det är gott om naturliga ljusinsläpp genom glasfasader och takfönster. Byggnaden har flera öppna områden och även interiörerna präglas av mycket trä, vilket skapar inbjudande ytor och ett bra inomhusklimat. Skolan har utformats med fokus på att skapa en bra inlärningsmiljö för såväl elever som lärare. Här kan man uppleva samspelet mellan inne- och utemiljöer på en plats som interagerar med den omgivande naturen.

Diagrammer ny farve GIF
Arkitema Sophie Radich Drone Photo Kruse Smith Square

På skolområdet finns också goda möjligheter till utövande av kultur och idrott för elever, lärare och invånare i Lillestrøm, bland annat en multifunktionell sal, ett lärandecentrum och ett utomhusområde med bra aktivitetsmöjligheter för alla på skolan och i dess närområde.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5387 web

Under utformningen av Sophie Radich-skolan lade man också vikt vid miljövänliga egenskaper. I projektet ställdes krav på 50 procent minskade klimatgasutsläpp jämfört med ett referensprojekt, och det certifierades enligt BREEAM Excellent. Byggnaden och utomhusområdet har utformats för att hantera och fördröja nederbördsflöden, och digitala verktyg har använts för att göra projektet så mijlövänligt som möjligt.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5274 web red
Arkitema Sophie Radich Exploded Axo Web

Hela projektet genomfördes i nära samarbete med entreprenören Kruse Smith och Lillestrøms kommun och såväl elever som lärare på den nya skolan har involverats i delar av utvecklingsarbetet. Resultatet är en välfungerande skola som ger eleverna goda möjligheter till lärande.

Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 5619 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 6819 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 6804 web
Arkitema Sophie Radich Photo Nils Petter Dahle 3982 web red