Vibeengskolen

Hållbart lärande
När man i Faxe kommun bestämde sig för att bygga en ny skola i Haslev var målet att skapa en skola med stor trivsel. De nya omgivningarna skulle ge möjligheten att skapa en skola där både elever och lärare skulle kunna få plats att vara tillsammans och att vara för sig själva. 
 • Faxe Kommune
  Klient
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Arkitema Urban
  Landskap
 • Søren Jensen
  Ingenjör
 • Adress
  Vibeeng Allé 2, Haslev
 • År
  2010-2014
 • Omfång
  7.175 m²
Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0032 web

Vibeengskolen är utformad med ett stjärnformat grepp som omfamnar hela tomten och det vackra omgivande landskapet. Samtidigt har den karakteristiska stjärnformen det centrala hjärtrummet som sitt pulserande centrum. Här finns både ankomst-, samlings- och fördelningsrum för skolans alla aktiviteter för totalt 500 elever på den trespåriga skolan för lågstadiet och mellanstadiet. Det här är den plats där skolan hämtar sin energi – och den centrala samlingspunkten man söker sig till för att få inspiration i mötet med andra.

Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0267 web
Skolan kännetecknas också av sin röda utsida och takytans olika vinklar som skapar bergsliknande motiv i fasaden och rumslig variation inomhus.

Samtidigt ger den varierande takytan optimala möjligheter för både solpaneler och norrvända ljusöppningar som bidrar till att säkerställa en lågenergiskola i dansk energiklass 1.

Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0158 web
Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0186 web

Landskapet kommer helt nära, så att det blir en integrering av ute och inne. Till exempel har det utanför hemkunskapslokalerna anlagts en köksträdgård, och utanför slöjdsalarna finns en ˮhuggegårdˮ. Samtidigt har små plattformar skapats ute i landskapet, där inlärning och lek kan ske på upplevelserika utomhusarealer. De olika aktivitetsmöjligheterna i det totalt 42 000 m² stora området är tillgängliga för både barn, ungdomar och vuxna – och är i dag den nya samlingspunkten för hela lokalområdet.

Variationen i utomhusarealerna präglar även insidan av skolan, där många olika indelningar ger varje elev olika möjligheter och fungerar samtidigt som redskap för läraren i olika lärsituationer. Här finns allt från traditionella klassrum, små hörnor, nischer, loft och flera gemensamma utrymmen med stora lärtrappor för samlingar. Skolan präglas därmed av en mängd överraskningar, och det finns alltid en plats som passar den enskilda elevens humör eller lärsituation. Kort sagt: en grundskola som tar hand om sina elever, där det är trevligt och lätt att lära och där lärare och elever kan trivas.

Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0332 web

Sagt om projektet

 • Omgivningarna ger mig goda möjligheter att prata med eleverna utifrån deras premisser, i en lugn och stressfri miljö. Det gör att vi kan småprata lite tills vi har hittat en plats som passar elevens humör.
  — Tinie Jochumsen, Lärare och trivselkoordinator, Vibeengskolen