Vibeengskolen

Bærekraftig læring

Da man i Fakse Kommune skulle bygge en ny skole i Haslev, var målet å skape en skole med mye trivsel. De nye omgivelsene skulle gi mulighet for å skape en skole der både elever og lærere kunne få plass til å være sammen og til å være alene.
 • Faxe Kommune
  Klient
 • Søren Jensen
  Ingeniør
 • Adresse
  Vibeeng Allé 2, Haslev
 • År
  2010-2014
 • Omfang
  7.175 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0032 web

Vibeengskolen er utformet med et stjerneformet grep som favner hele tomten og det vakre landskapet rundt. Samtidig har den karakteristiske stjerneformen det sentrale hjerterommet som sitt pulserende sentrum. Her er det både ankomst-, samlings- og fordelingsrom til alle skolens aktiviteter for de i alt 500 elevene på den tredelte skolen med småskole og mellomtrinn. Det er det stedet skolen henter sin energi fra – og det sentrale navet man søker til for å få inspirasjon i møte med andre.

Samtidig gir den varierende takflaten optimale muligheter både for solpaneler og for nordvendte lysåpninger som bidrar til å sikre en lavenergiskole i dansk energiklasse 1.

Skolen er kjennetegnet ved sitt røde ytre og takflatens forskjellige vinkler, som skaper takrygglignende motiver i fasaden og romlig variasjon innendørs.
Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0267 web

Landskapet kommer helt tett på, slik at ute- og inneområder integreres. F.eks. er det etablert kjøkkenhage utenfor matkunnskap, mens det utenfor håndverk og design finnes en huggegård. Samtidig er det etablert små plattformer ute i landskapet, der læring og lek kan foregå i opplevelsesrike uterom. De forskjellige aktivitetsmulighetene på det i alt 42 000 m² store området er tilgjengelige for både barn, unge og voksne – og dette er i dag det nye samlingspunktet for hele lokalområdet.

Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0332 web

Variationen i udearealerne er også karakteristisk indenfor på skolen, hvor mange forskellige opdeling giver den enkelte elev forskellige muligheder og samtidig fungerer som redskab for underviseren i læringssammenhænge.

Vibeengskolen 011 web
Omgivelserne giver mig rigtig god mulighed for at tale med eleverne på deres præmisser, hvor det bliver roligt og ikke stressende for eleven. Det gør, at vi bare kan snakke, indtil vi har fundet et sted, der passer til elevernes humør.

— Tinie Jochumsen, Lærer og trivselskoordinator, Vibeengskolen

The school offers everything from traditional classrooms, common rooms with large learning stairs to small caves, lofts and niches. Thus, the school is characterised by a wealth of surprises, and there is always a place that suits the individual schoolchild's mood or learning situation. An elementary school that takes care of its users, where it is good and easy to learn, and where teachers and children can thrive.

Arkitema Vibeengskolen Niels Nygaard MG 0186 web

Sagt om prosjektet

 • Omgivelserne giver mig rigtig god mulighed for at tale med eleverne på deres præmisser, hvor det bliver roligt og ikke stressende for eleven. Det gør, at vi bare kan snakke, indtil vi har fundet et sted, der passer til elevernes humør.
  — Tinie Jochumsen, Lærer og trivselskoordinator, Vibeengskolen