Lysningen

Ny skola i Viborg

Lysningen ska fungera som ett nytt stadsdelshus för lokalområdet Overlund, där både skola och idrott blir ledande kulturinstitutioner som samspelar med områdets natur.
 • Viborg Kommune
  Beställare
 • Sloth Møller
  Ingenjör
 • Adress
  Gl. Randersvej, Overlund, Viborg
 • År
  2019 - 2023
 • Omfattning
  11.340 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema 01 overlund ankomst forside web

Här ska det sjuda av liv dygnet runt, när barn, ungdomar, vuxna och äldre använder den byggnad som skapar ramar för en lång rad olika aktiviteter som sträcker sig utöver skolans dagliga funktion. Efter skolan har eleverna alltså tillgång till större delen av skolan och de attraktiva idrottslokalerna.

Arkitema 02 overlund lysningen web

Centralt i byggnaden finns ett stort öppet atrium – en glänta varifrån förskjutna platåer fördelar sig, så att man primärt bara förflyttar sig en halv våning uppåt eller nedåt mellan våningarna. Det här gör att alla våningar känns sammankopplade med varandra. Uppdelningen av våningsplanen används för att skapa det huvudsakliga flödet i huset, som en flytande uppstigning mellan platåerna. Halvnivåerna sammankopplas via trappor som dagligen används som lokala amfitrappor för undervisning och samlingar.

Arkitema 03 overlund plc web
Man ska kunna märka, se och känna om man undervisas i matematik, språk eller estetiska ämnen.

Skolan är utformad för projektbaserad undervisning med tydligt ämnesinriktad kodning i lärlandskapet. På så sätt är undervisningsrummen kodade efter de olika ämnena, så att rummen i hög grad iscensätter och understödjer det aktuella ämnesområdet. Men alla elever på skolan har fortfarande hemklasser, så de yngsta barnen får en trygg och överskådlig bas.

Arkitema 05 Overlund Hallen web

Lysningen är ett hållbart byggnadsprojekt som uppförs med trä i bärande konstruktioner, på fasader och i interiören. Trä som primärt material ger Lysningen karaktär och identitet, samtidigt som det bidrar till en ljus och inbjudande arkitektur för invånarna i östra Viborg.