Lysningen

Ny skole i Viborg

Lysningen skal fungere som et nytt bydelshus for lokalområdet Overlund, der både skole og idrett blir bærende kulturinstitusjoner som spiller sammen med områdets natur
 • Viborg Kommune
  Klient
 • Sloth Møller
  Ingeniør
 • Adresse
  Gl. Randersvej, Overlund, Viborg
 • År
  2019 - 2023
 • Omfang
  11.340 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landscape
  Arkitema
Arkitema 01 overlund ankomst forside web

Her skal det summe av liv døgnet rundt når barn, unge, voksne og eldre blir brukere av et bygg som danner ramme for en lang rekke forskjellige aktiviteter som strekker seg ut over skolefunksjonen på dagtid. Derfor er det etter endt skoletid adgang til størstedelen av skolen og de attraktive idrettsfasilitetene.

Arkitema 02 overlund lysningen web

Sentralt i bygget er et stort åpent atrium – en lysning – som det fordeler seg forskjøvne platåer fra, slik at man primært bare beveger seg en halv etasje opp eller ned mellom etasjene. Dette gjør at alle etasjer oppleves tett forbundet med hverandre. Oppdelingen av etasjene utnyttes til å skape husets hovedflow, som en flytende oppstigning mellom platåene. Halvnivåene er forbundet via trapper som i hverdagen brukes som lokale amfitrapper til undervisning og samlinger.

Arkitema 03 overlund plc web
Det skal kunne merkes, ses og fornemmes om man undervises i enten matematikk-, språk- eller kulturfag

Skolen er designet for prosjektbasert undervisning med sterke faglige innslag i læringslandskapet. På denne måten er undervisningsrommene kodet etter temaene i de forskjellige fagene, slik at rommene i høy grad iscenesetter og støtter det aktuelle faget. Det skal kunne merkes, ses og fornemmes om man undervises i enten matematikk-, språk- eller kulturfag. Alle elever i småskolen har imidlertid fremdeles hjemmeklasser, slik at de yngste har en trygg og oversiktlig base.

Arkitema 05 Overlund Hallen web

Lysningen blir et bærekraftig bygg som oppføres med tre i bærende konstruksjoner, fasader og i interiøret. Tre som primært materiale gir Lysningen karakter og identitet, samtidig som det bidrar til en lys og imøtekommende arkitektur for borgerne i det østlige Viborg.