Erlev Skole

En ny skola som siktar mot framtiden

I Haderslev kommun har man en tydlig ambition för en ny skola som siktar mot framtiden. En skola där man tror på aktivitetsbaserat lärande, att man lär sig bäst genom lek och där man delar upp de totalt 500 barnen från årskurs 0 till 6 i årskursbaserade avdelningar med ett fast team av lärare och pedagoger. 
 • Haderslev Kommune
  Beställare
 • Sloth Møller
  Ingenjör
 • Adress
  Gl. Hørregårdsvej, Haderslev
 • År
  2017 - 2021
 • Omfattning
  5.800 m²
 • Utmärkelser
  Årets Skolbyggnad 2021 i Danmark | Finalist ved World Architecture Festival 2022 | Honorable Mention (2. plass), The PLAN Awards 2023 | Citation Award ved Wood Design & Building Awards
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 14 web

För att understödja den här pedagogiska tanken omkring inlärningen är arkitekturen utformad som en rad enkla och öppna geometrier – ett stramt rutnät med pelare där varje del har tagits fram med olika element tillsammans med användarna i en samskapande process.

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 03 web

Skolan kännetecknas av en mängd olika rumstyper som understödjer den aktivitetsbaserade undervisningsformen. Stora gemensamma rum, vanliga klassrum, mindre undervisningsrum och små nischer. Rum där läraren fungerar som en coach som sätter igång och inspirerar eleverna snarare än en lärare som bedriver katederundervisning. Skolan består av små miljöer med grupper av årskurser som karakteriseras av var sin åldersanpassad inredning och visuella uttryck.

Landskapet omkring skolan fungerar som ett enda stort understödjande lärlandskap. Överallt runt skolan ger övertäckande skärmar möjlighet till utomhusvistelser där undervisningen kan ske ute i det fria.

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 20 web
Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 04 web

Skolan öppnar också upp mot lokalsamhället och utgör en sevärdhet eller destination på en planerad rundtur genom Haderslev. Utomhusarealerna med sina stigsystem och lekredskap kan självklart användas efter skoltid, på samma sätt som den stora salen kommer att användas på kvällen.

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 09 web

Både socialt, ekonomiskt och miljömässigt får projektet höga betyg när det gäller hållbarhet. Erlev Skole är uppförd i en träkonstruktion och blir därmed en av landets första ”nya” skolor i trä.

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 19 web