Ny Tvedestrand Barneskole

Ny barneskole for opp til 525 elever

Tvedestrand kommune ønsker en ny, moderne skole for barna i kommunen. Med utgangspunkt i visjonen “det lille i det store” skal skolen gi plass til et levende læringsmiljø hvor skogen strekker seg helt inn i skolens lekeområde.
 • Tvedestrand Kommune
  Klient
 • Veidekke
  Totalentreprenør
 • Adresse
  Ramsdalsveien 8, 4900 Tvedestrand
 • År
  2021 - 2023
 • Omfang
  6.500 m2
 • Priser
  1. premie pris – og designkonkurranse
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Tvedestrand Barneskole Photo Nils Petter Dale 04

Tvedestrand Barneskole er bygget opp med fire «hus» som alle har direkte kobling inn til den sentrale kjernen og fellesfunksjonene i anlegget. Hvert trinnareal fremstår som en delvis avskjermet sone – et hjemmeområde for hvert trinn, men med kort og enkel tilgang til alle fellesfunksjoner og vestibylen, som er skolens “omdreiningspunkt” og hjerte.

Oppdelingen i de fire mindre volumene nedskalerer volumet, og gir en målestokk tilpasset barna. Rommene mellom husene gjør også at de desentralisere trinninngangene får egne, skjermede uteområder som alle har sin egen identitet og karakter. Skolen oppføres på en flott naturtomt der skogen strekker seg helt inn i skolens lekeområde.

Arkitema Tvedestrand Barneskole Photo Nils Petter Dale 02

De fire volumene har en stram og enkel utforming, og oppdelingen i fasaden både med fargesetting og detaljering, gir bygget et lekent preg og en særegen identitet. Første etasje får en grønn farge og skilles fra etasjene over med et horisontalt bånd som også inkluderer takoverbygg. Slik brytes skalaen på bygget ytterligere ned. Den grønne fargen går igjen i vindusomramning og utvendige trapper, og markerer også inngangsområdene for alle trinnene.

Prosjektet utføres i samarbeid med Veidekke Bygg og i tett samarbeid med Tvedestrand kommune.

Arkitema Tvedestrand Barneskole Photo Nils Petter Dale 10