Trondheim Sentralstasjon

Et moderne transportknutepunkt laget av tre

Trondheim sentralstasjon er Midt-Norges største jernbanestasjon og ett av landsdelens viktigste kollektivknutepunkter. Her samles gående, syklende, lokal- og regionalbuss, tog-, båt- og biltrafikk, og derfor er stasjonen av stor betydning. En ytterligere utfordring ved prosjektet er at byggingen av en ny stasjon må foregå uten å forstyrre togdriften mellom nord og sør.
 • Bane NOR Eiendom
  Klient
 • Veidekke Bygg
  Hovedentreprenør
 • Sweco
  Ingeniør
 • Multiconsult
  Ingeniør
 • Aas-Jakobsen
  Ingeniør
 • Danielsen
  Ingeniør
 • Adresse
  Trondheim
 • År
  2020 -
 • Omfang
  18.600 m²
 • Priser
  1. plads i NAL konkurrence
 • Priser
  AR Future Project Awards 2023 - Infrastructure
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Sertifisering
  BREEAM-NOR Excellence
HISM Arkitema Trondheim Interior 02 web

Med Trondheim sentralstasjon får Norges tredje største by et nytt, pulserende sentrum som skaper sammenheng med en ny byutvikling i den gamle industrihavnen. Området som før skilte det historiske sentrum i byen fra havnen og fjorden, transformeres nå til et moderne transportknutepunkt utført i tre som setter standarden for den kommende byutviklingen over perrongene og godsbanearealet. Prosjektet peker dermed fremover i tid, men respekterer samtidig sitt arkitekturhistoriske opphav med inspirasjon dels hentet fra tradisjonelle stasjonsbygninger i tre, dels fra Trondheims flotte trebygninger. Tre er gjennomgangsmatrialet i den bærende konstruksjonen og i interiøret, noe som resulterer i et imøtekommende prosjekt med et lavt CO2-avtrykk. I tillegg til at fasaden utføres i tre, integreres solpaneler for å understøtte prosjektets ambisiøse bærekraftsmålsetting om BREEAM Excellent-sertifisering.

Arkitema Trondheim Central Station 02 render
Det nye transportknutepunktet ønsker hele byen velkommen.

Når du ankommer stasjonen, får du som passasjer lett oversikt over stasjonsrommet og har god tid til å orientere deg mens du velger retning. Vi har lagt inn moderne veifinning ved at brede hovedakser i mørke fargenyanser forbinder den viktigste passasjerstrømmen i alle etasjer med sentralt plasserte heiser, trapper og rulletrapper. Langs hovedaksene ligger kaféer, kiosker og servicefunksjoner. I tillegg til stasjonsdelen rommer de øverste etasjene omfattende kontorarealer til kommunale arbeidsplasser og brukerrettede offentlige tjenester.

Arkitema Trondheim Flow Web
Arkitema Trondheim Central Station 05 render
Arkitema Trondheim Situationplan Web
Arkitema Trondheim Facade Web
Arkitema Trondheim Central Station 04 render

Prosjektet har på et svært tidlig stadium innledet et samarbeid mellom arkitekt, ingeniør og entreprenør, ettersom oppføringen av det komplekse bygget må foregå uten å forstyrre togdriften. For å sikre denne kompliserte prosessen er det opprettet et felles prosjektkontor der ingeniør, arkitekt og entreprenør arbeider tett sammen med en svært engasjert byggherre som fungerer som en viktig medutvikler av prosjektet.

HISM Arkitema Trondheim Aerial 01 web