Trondheim Central Station

Et moderne transportknudepunkt udført i træ
Trondheim Centralstation er Midtnorges største jernbanestation og et af landsdelens vigtigste kollektivknudepunkter. Her samles gående, cyklende, lokal- og regionalbus-, tog-, båd- og biltrafik og derfor er stationen af stor betydning. En ydeligere udfordring ved projektet er, at bydningen af en ny station skal foregå uden at forstyrre togdriften mellem nord og syd.
 • Bane NOR Eiendom
  Bygherre
 • Trøndelag fylkeskommune
  Bygherre
 • PKA Arkitekter
  Arktiekt
 • Adresse
  Trondheim
 • År
  2020 -
 • Omfang
  18.600 m2
 • Præmiering
  1. plads i NAL konkurrence

Med Trondheim Centralstation får Norges tredje største by et nyt pulserende centrum, der skaber sammenhæng til en ny byudvikling i den gamle industrihavn. Området, der før adskilte det historiske centrum i byen fra havnen og fjorden, transformeres nu til et moderne transportknudepunkt udført i træ, der sætter standarden for den kommende byudvikling over perronerne og godsbanearealet. Projektet peger således frem i tiden, men respekterer samtidig sit arkitekturhistoriske ophav med inspiration dels i traditionelle stationsbygninger i træ, dels i Trondheims fine træbygninger. Træ er gennemgående i den bærende konstruktion og i interiøret, hvilket resulterer i et imødekommende projekt med et lavt CO2 aftryk. Udover at udføre facaden i træ integreres solpaneler for at understøtte projektets ambitiøse bæredygtighedsmålsætning om BREEAM Excellent certificering.

Arkitema Trondheim Central Station 02 render
Det nye transportknudepunkt byder hele byen indenfor.
Arkitema Trondheim Central Station 03 render

Når du ankommer indenfor i stationen kan du som passager let overskue stationsrummet og har god tid til at orientere dig mens du vælger retning. Vi har indtænkt moderne way finding, når brede hovedakser i mørke farvenuancer forbinder det vigtigste passagerflow på alle etager med centralt placerede elevatorer, trapper og rulletrapper. Langs hovedakserne ligger cafeer, kiosker og servicefunktioner. Udover stationsdelen,rummer de øverste etager omfattende kontorarealer til kommunale arbejdspladser og borgerservice funktioner.

Arkitema Trondheim Flow Web
Arkitema Trondheim Central Station 05 render

Projektet har på et meget tidligt stadie opstartet et samarbejde mellem både arkitekt, ingeniør og entreprenør, da opførelsen af det komplekse byggeri skal foregå uden at forstyrre togdriften. For at sikre denne komplicerede proces er der oprettet et fælles projektkontor, hvor både ingeniør, arkitekt og entreprenør arbejder tæt sammen med en meget engageret bygherre, der fungerer som en vigtig medudvikler af projektet.

Arkitema Trondheim Situationplan Web
Arkitema Trondheim Facade Web
Arkitema Trondheim Central Station 04 render