Trondheim Central Station

Et moderne transportknudepunkt udført i træ

Trondheim Centralstation er Midtnorges største jernbanestation og et af landsdelens vigtigste kollektivknudepunkter. Her samles gående, cyklende, lokal- og regionalbus-, tog-, båd- og biltrafik og derfor er stationen af stor betydning. En ydeligere udfordring ved projektet er, at bygningen af en ny station skal foregå uden at forstyrre togdriften mellem nord og syd.
 • Bane NOR Eiendom
  Bygherre
 • Arkitema
  Landskab
 • Veidekke Bygg
  Totalentreprenør
 • Sweco
  Ingeniør
 • Multiconsult
  Ingeniør
 • Aas-Jakobsen
  Ingeniør
 • Danielsen
  Ingeniør
 • Adresse
  Trondheim
 • År
  2020 -
 • Omfang
  18.600 m²
 • Præmiering
  1. plads i NAL konkurrence
 • Præmiering
  AR Future Project Awards 2023 - Infrastructure
 • Arkitekt
  Arkitema
HISM Arkitema Trondheim Interior 02 web

Med Trondheim Centralstation får Norges tredje største by et nyt pulserende centrum, der skaber sammenhæng til en ny byudvikling i den gamle industrihavn. Området, der før adskilte det historiske centrum i byen fra havnen og fjorden, transformeres nu til et moderne transportknudepunkt udført i træ, der sætter standarden for den kommende byudvikling over perronerne og godsbanearealet. Projektet peger således frem i tiden, men respekterer samtidig sit arkitekturhistoriske ophav med inspiration dels i traditionelle stationsbygninger i træ, dels i Trondheims fine træbygninger. Træ er gennemgående i den bærende konstruktion og i interiøret, hvilket resulterer i et imødekommende projekt med et lavt CO2 aftryk. Udover at udføre facaden i træ integreres solpaneler for at understøtte projektets ambitiøse bæredygtighedsmålsætning om BREEAM Excellent certificering.

Arkitema Trondheim Central Station 02 render
Det nye transportknudepunkt byder hele byen indenfor.

Når du ankommer indenfor i stationen kan du som passager let overskue stationsrummet og har god tid til at orientere dig mens du vælger retning. Vi har indtænkt moderne way finding, når brede hovedakser i mørke farvenuancer forbinder det vigtigste passagerflow på alle etager med centralt placerede elevatorer, trapper og rulletrapper. Langs hovedakserne ligger cafeer, kiosker og servicefunktioner. Udover stationsdelen,rummer de øverste etager omfattende kontorarealer til kommunale arbejdspladser og borgerservice funktioner.

Arkitema Trondheim Flow Web
Arkitema Trondheim Central Station 05 render
Arkitema Trondheim Situationplan Web
Arkitema Trondheim Facade Web
Arkitema Trondheim Central Station 04 render

Projektet har på et meget tidligt stadie opstartet et samarbejde mellem både arkitekt, ingeniør og entreprenør, da opførelsen af det komplekse byggeri skal foregå uden at forstyrre togdriften. For at sikre denne komplicerede proces er der oprettet et fælles projektkontor, hvor både ingeniør, arkitekt og entreprenør arbejder tæt sammen med en meget engageret bygherre, der fungerer som en vigtig medudvikler af projektet.

HISM Arkitema Trondheim Aerial 01 web