Sahlgrenska Life

Unik kobling af sundhedsfaglig forskning og moderne sygehusdrift

På hver sin side af den stærkt befærdede Per Dubbsgatan i Göteborg ligger Sahlgrenska Universitetssygehus og Göteborg Universitets sundhedsfaglige fakulteter. Vejen afskærer rent fysisk ønsket om at skabe større samarbejde og videndeling mellem de to institutioner.
 • Västfastigheter og Vitartes
  Bygherre
 • Sweco
  Arkitektpartner
 • Adresse
  Per Dubbsgatan, Gøteborg, Sverige
 • År
  2019-2021
 • Omfang
  130.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Sahlgrenskalife3 web

Sahlgrenska Life er med sine 90.000 m2 den hidtil største udbygning af området omkring Sahlgrenska Universitetssygehus, og kendetegnes blandt andet ved en tre etagers bro hen over Per Dubbsgatan, der bliver koblingen mellem universitet og sygehus. Med koblingen skabes et naturligt mødested mellem den sundhedsfaglige praksis, undervisning og forskning. I passagen mødes mennesker på tværs af faggrænser i den fælles kantine, cafeer, undervisningslokaler, bibliotek samt møde- og konferencefaciliteter. Udvendige trapper fører hen over taget og åbner mulighed for at man via sti kan nå ned til den kuperede park, hvis karakteristisk klipper vi også lader stå frem som robuste bagvægge indendørs.

Arkitema Sahlgrenskalife4 web
Sahlgrenska Life er et knudepunkt i området, hvor forskere, studerende, læger og borgere mødes.

De to hovedbygningerne er både koblet sammen med det store Sahlgrenska Universitetssygehus i syd og medicinermiljøet på Gøteborg Universitet i nord. Dermed bliver Sahlgrenska Life et knudepunkt i området, hvor forskere, studerende, læger og borgeres naturlige bevægelseslinjer samles og krydses i én og samme bygning.

I de to bygninger på henholdsvis 11 og 21 etager vil der være stærke faglige miljøer, hvor det er nemt og enkelt at udveksle viden på tværs af faglige og uddannelsesmæssige skel. Samtidig vil flere etager rumme private virksomheder, der kommer tæt på den omfattende viden i universitetsmiljøet og den praktiske hverdag på sygehuset. Det skaber grobund for stærk videndeling samt et robust forskningsmiljø.

Projektet er udviklet sammen med repræsentanter fra sygehuset, universitetet og en privat investor.

Arkitema Sahlgrenskalife1 web