Sahlgrenska Life

Unik koppling mellan vårdforskning och modern sjukhusverksamhet

På vardera sidan av den hårt trafikerade Per Dubbsgatan i Göteborg ligger Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitets fakultet för hälsa, sjukvård och tandvård. Ambitionen är att binda ihop och skapa ett ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan de två institutionerna.
 • Västfastigheter og Vitartes
  Beställare
 • Sweco
  Arkitektur partner
 • Adress
  Per Dubbsgatan, Gøteborg, Sverige
 • År
  2019-2021
 • Omfattning
  130.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Sahlgrenskalife3 web

Med sina 90 000 m2 är Sahlgrenska Life den hittills största utbyggnaden av området omkring Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den kännetecknas bland annat av en trevåningspassage över Per Dubbsgatan, som blir länken mellan universitet och sjukhus och skapar en naturlig mötesplats mellan sjukvård, undervisning och forskning. Här möts människor över yrkesgränserna i den gemensamma matsalen, caféer, undervisningslokaler, bibliotek samt mötes- och konferenslokaler. Externa trappor leder upp över taket och gör att man via en promenadväg kan nå ner till den kuperade parken, vars karakteristiska klippor inomhus får fungera som robusta bakre väggar.

Arkitema Sahlgrenskalife4 web
Sahlgrenska Life är en knutpunkt i området där forskare, studenter, läkare och invånare möts.

De två huvudbyggnaderna är både kopplade till det stora Sahlgrenska Universitetssjukhuset i söder och Medicinareberget vid Göteborgs universitet i norr. Det gör Sahlgrenska Life till en knutpunkt i området där forskare, studenter, läkare och invånare i naturliga rörelsemönster samlas och korsas in i en och samma byggnad.

I de två byggnaderna med 11 respektive 21 våningar kommer det att skapas miljöer där man enkelt och snabbt kan utbyta kunskaper över yrkes- och utbildningsgränser. Samtidigt kommer flera våningar att rymma privata företag som får en närhet till de omfattande kunskaperna i universitetsmiljön och sjukhusets praktiska vardag. Det skapar en stark grund för kunskapsutbyte och en stabil forskningsmiljö.

Projektet har utvecklats i samarbete med representanter från sjukhuset, universitetet samt en privat investerare.

Arkitema Sahlgrenskalife1 web