Esbjerg Psykiatri

Arkitektur med läkande effekt

Att rita byggnader för psykiatripatienter handlar om att hjälpa människor tillbaka till ett bättre liv med hjälp av arkitektur. För att göra detta möjligt krävs en psykiatrivård med trygga och överskådliga ramar och lätt åtkomst till gröna oaser. Samtidigt ska huset utgöra en både funktionell och öppen arbetsplats för personalen. 
 • Region Syddanmark
  Beställare
 • Rambøll
  Ingenjör
 • Adress
  Gammel Vardevej 101, Esbjerg
 • År
  2012 - 2014
 • Omfattning
  13.100 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Esbjergpsyk1 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk1164 Photo web

På Esbjerg Psykiatri har vi utökat och byggt till en befintlig byggnad som i flera våningar tidigare bestod av smala korridorer med dålig visuell överblick för både personal och patienter. Målet var därför att ersätta en väldigt sluten byggnad med en avsevärt öppnare lösning. Vi har utformat de nya lokalerna som en enplansbyggnad med en bred huvudkorridor som förbinder de nya och befintliga vårdavdelningarna på vardera sidan av den gamla huvudbyggnaden. Byggnaden är nu ljus och inbjudande, men har samtidigt en kompakt struktur sammanbunden av huvudkorridoren som innehåller alla gemensamhets- och aktivitetsutrymmen.

Fokus har legat på en optimal placering av vaktcentraler och dimensionering av gång- och gemensamhetsytor riktade mot just den här gruppen av patienter. Vi har också tänkt om gällande övergången mellan privata och offentliga rum. Nu upplever man transparens och kan se tvärsigenom rum och sektioner. Samtidigt har man via en rad gårdsrum enkel tillgång till utomhusmiljöer, både från de öppna och de avskärmade sektionerna.

Arkitema Esbjerg Psykiatri 001 web
Nu upplever man transparens och kan se tvärsigenom rum och sektioner.

Det omfattande nytänkandet omkring av Esbjerg Psykiatri visade redan efter ett halvår positiva resultat för patienterna. Med den nya organisationen av psykiatrin och med en arkitektur med fokus på funktionalitet, ljus, transparens och tillgång till utomhusmiljöer, visade undersökningar en drastisk nedgång av användningen av tvångsåtgärder samt en ännu större minskning av medicineringsbehovet. På det här sättet är Esbjerg Psykiatri ett exempel på hur arkitekturen kan ha en läkande effekt på den enskilda individen och hjälpa patienterna på deras väg mot ett bättre liv.

Esbjerg Psykiatri har genomförts med input från organisationen i förhållande till att utforma och skapa en organisation med trygga, säkra och transparenta ramar.

Arkitema Esbjergpsyk1104 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk1210 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk0792 Photo web