Esbjerg Psykiatri

Omfattende omtenking av psykiatri

Å tegne arkitektur for psykiatripasienter handler om å hjelpe folk med å komme tilbake til et bedre liv gjennom arkitektur. For at pasientene skal kunne gå gjennom en slik tilbakevending, krever det en psykiatri med trygge og håndterbare rammer og enkel tilgang til grønne pusterom. Samtidig må huset være en funksjonell og gjennomsiktig arbeidsplass for de ansatte.
 • Region Syddanmark
  Klient
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Adresse
  Gammel Vardevej 101, Esbjerg
 • År
  2012 - 2014
 • Omfang
  13.100 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Esbjergpsyk1 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk1164 Photo web

I Esbjerg Psykiatri har vi utvidet og bygd på et eksisterende bygg som over flere etasjer tidligere besto av trange korridorer og dårlig visuell synlighet for både ansatte og pasienter. Målet var derfor å erstatte en svært lukket bygning med en som er mye mer åpen. Vi har derfor designet de nye fasilitetene som en bygning på ett plan med en bred hovedkorridor som forbinder de nye og eksisterende sengepostene på hver side av den gamle hovedbygningen. Den samlede bygningen er nå lys og innbydende, men har samtidig en kompakt struktur som er bundet sammen av hovedkorridoren, som inneholder alle felles- og aktivitetsrom. Fokuset har vært på optimal plassering av vaktsentraler og dimensjonering av gang- og fellesarealer rettet mot denne gruppen pasienter. I tillegg har vi tenkt nytt om overgangen mellom det private og offentlige rom. Nå opplever du gjennomsiktighet, og du kan se på tvers av rom og avdelinger. Samtidig gir en rekke gårdsplasser enkel tilgang til det fri – både fra de åpne og de lukkede avdelingene.

Arkitema Esbjerg Psykiatri 001 web
Nå opplever du gjennomsiktighet, og du kan se på tvers av rom og avdelinge

Den omfattende revurderingen av Esbjerg Psykiatri viste positive resultater for pasientene allerede etter et halvt år. Med den nye organiseringen av psykiatrien og med en arkitektur med fokus på funksjonalitet, lys, åpenhet og tilgang til det fri, viste undersøkelser en drastisk nedgang i bruk av tvang og en enda større reduksjon i behovet for medisinering. På denne måten er Esbjerg Psykiatri et eksempel på hvordan arkitektur kan ha en helende effekt på enkeltmennesket og hjelpe dem på veien mot et bedre liv.

Esbjerg Psykiatri er utført gjennom en rekke innspill fra organisasjonen med tanke på å designe og bygge en organisasjon med trygge, sikre og transparente rammer.

Arkitema Esbjergpsyk1104 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk1210 Photo web
Arkitema Esbjergpsyk0792 Photo web