Sahlgrenska Life

Unik kobling mellom helseforskning og moderne sykehusdrift

På hver side av den sterkt trafikkerte Per Dubbsgatan i Göteborg ligger Sahlgrenska Universitetssykehus og Gøteborg-universitetets medisinske fakultet. Veien avskjærer rent fysisk ønsket om å skape større samarbeid og kunnskapsdeling mellom de to institusjonene.
 • Västfastigheter og Vitartes
  Klient
 • Sweco
  Arkitektpartner
 • Adresse
  Per Dubbsgatan, Gøteborg, Sverige
 • År
  2019-2021
 • Omfang
  130.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Sahlgrenskalife3 web

Med sine 90 000 m2 er Sahlgrenska Life den største utbyggingen av området rundt Sahlgrenska Universitetssykehus til dags dato. Den kjennetegnes blant annet av en tre-etasjes bro over Per Dubbsgatan, som utgjør bindeleddet mellom universitet og sykehus. Med dette bindeleddet skapes det et naturlig møtested mellom medisinsk praksis, undervisning og forskning. I passasjen møtes mennesker på tvers av fagområder i en felles kantine, kaféer, undervisningslokaler, bibliotek samt møte- og konferansefasiliteter. Utvendige trapper går over taket og gjør at man kan nå den kuperte parken via en sti. Det karakteristiske fjellet bruker vi også som solide vegger innendørs.

Arkitema Sahlgrenskalife4 web
Sahlgrenska Life et knutepunkt i området, der forskeres, studenters, legers og borgeres møtes.

De to hovedbygningene er forbundet med det store Sahlgrenska universitetssykehus i sør og medisinermiljøet på Gøteborg Universitet i nord. Dermed blir Sahlgrenska Life et knutepunkt i området, der forskeres, studenters, legers og borgeres naturlige bevegelseslinjer samles og krysser hverandre i én og samme bygning.

I de to bygningene på henholdsvis 11 og 21 etasjer vil det være sterke faglige miljøer der det er enkelt å utveksle kunnskap på tvers av faglige og utdanningsmessige grenser. Samtidig vil flere etasjer også romme private virksomheter som kommer tett på den omfattende kunnskapen i universitetsmiljøet og den praktiske hverdagen på sykehuset. Dette skaper grobunn for en sterk kunnskapsdeling og et robust forskningsmiljø.

Prosjektet er utviklet sammen med representanter fra sykehuset, universitetet og en privat investor.

Arkitema Sahlgrenskalife1 web