EnTek

Energi- og Teknologibygning, Universitetet i Bergen

Science City Bergen hadde en klar visjon. De ønsket et nytt universitetsbygg som kunne understøtte et tverrfaglig samarbeid mellom universitetsforskning og næringsliv. En ny og internasjonal innovasjonsklynge for energi, klima og teknologi. Samtidig skulle bygningen integreres i byen som et hus for både studenter, forskere, næringsliv og for den alminnelige bergenser.
 • Universitetet i Bergen
  Klient
 • Arkitektgruppen Cubus
  Arkitektpartner
 • Arkitektgruppen Cubus
  Landskap
 • EKJ/NODE
  Ingeniør
 • Adresse
  Nygårdshøyden, Bergen, Norge
 • År
  2016 - 2020
 • Omfang
  7.500 m²
 • Priser
  1. plads i International projektkonkurrence
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema En Tek Exterior 01 web

Arkitema vant den internasjonale arkitektkonkurransen med prosjektet EnTek, som tar sin bymessige kontekst på alvor. Samtidig støtter arkitekturen synergien mellom forskning og næringsliv. Et avansert forsknings- og undervisningsbygg som inneholder nye, moderne fasiliteter, og som integrerer områder for virksomheter innenfor energi- og teknologifeltet.

Arkitema En Tek Interior 01 web
Forskerparken forbinder det eksisterende universitet med EnTek,

Det allerede eksisterende universitet er et såkalt byuniversitet, som med sin sentrale beliggenhet på Nygårdshøyden har en klar og synlig identitet i byen. EnTek bygger videre på denne identiteten ved å etablere et nytt, felles byrom, Forskerparken, som forbinder det eksisterende universitetet med EnTek, og som ligger ved enden av Universitetsaksen og dermed støtter og understreker den nye forskningsklyngen. Samtidig inviteres byen innenfor ved en diagonal gangforbindelse som skjærer gjennom det nye universitetsbygget, der man etablerer adgang til universitet via innganger i forskjellige etasjer. Bygget blir trukket så langt ned mot byen som mulig for å markere prosjektet som Bergens nye forskerbydel. I byggets sørlige del legges flest mulig offentlige funksjoner med rom for formidling og undervisning, innovasjonslab, åpne fellesarealer og inngang til ankomstarealet.

Innenfor har EnTek en rekke fleksible og varierte arealer med masse dagslys. Her er alt fra cellekontorer og kontorlandskap til åpne og mer lukkede laboratorieplasser. Alle er rom som støtter konsentrasjon, forskning og nytenkning.

Arkitema En Tek Interior 02 web