EnTek

Energi- och teknologibyggnad till universitetet i Bergen

Science City Bergen hade en tydlig vision. Man ville ha en ny universitetsbyggnad som skulle understödja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetsforskning och näringsliv. Ett nytt och internationellt innovationskluster för energi, klimat och teknik. Samtidigt skulle byggnaden integreras i staden som ett hus för studenter, forskare, näringsliv och vanliga Bergenbor. 
 • Universitetet i Bergen
  Beställare
 • Arkitektgruppen Cubus
  Arkitektur partner
 • Arkitektgruppen Cubus
  Landskap
 • EKJ/NODE
  Ingenjör
 • Adress
  Nygårdshøyden, Bergen, Norge
 • År
  2016 - 2020
 • Omfattning
  7.500 m²
 • Utmärkelser
  Vinnare i internationell projekttävling
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema En Tek Exterior 01 web

Arkitema vann den internationella arkitekttävlingen med projektet EnTek som tar den urbana kontexten på allvar och som samtidigt, genom sin arkitektur, stöttar synergin mellan forskning och näringsliv. En avancerad forsknings- och undervisningsbyggnad som omfattar nya moderna lokaler och ger plats åt företag inom energi- och teknikområdet.

Arkitema En Tek Interior 01 web
Forskerparken förbinder det befintliga universitetet med EnTek

Det befintliga universitetet är ett så kallat stadsuniversitet, som med sitt centrala läge på Nygårdshøyden har en tydlig och synlig identitet i staden. En identitet som EnTek bygger vidare på genom att skapa ett nytt gemensamt stadsrum, Forskerparken, som förbinder det befintliga universitetet med EnTek, och som placerar sig i änden av universitetsaxeln och därmed understryker det nya forskningsklustret. Samtidigt bjuds staden in med en diagonal gångförbindelse som skär igenom den nya universitetsbyggnaden, där man via ingångar på olika våningar skapar åtkomst till universitetet. Byggnaden placeras så långt ner mot staden som möjligt för att synliggöra projektet som Bergens nya forskarstadsdel. I byggnadens södra del placeras offentliga funktioner med rum för undervisning, innovationslaboratorium, öppna gemensamma ytor samt entré.

Inuti har EnTek en rad flexibla och varierande arealer med massor av dagsljus. Här finns allt från cellkontor och kontorslandskap till öppna och mer slutna laboratorier. Utrymmen som alla främjar koncentration, forskning och innovation.

Arkitema En Tek Interior 02 web