VIA Campus Aarhus C

10 olika utbildningsprogram samlade på en plats

I det här projektet samlas tio olika utbildningsprogram, som tidigare låg utspridda runt om i staden, på en gemensam plats i centrala Aarhus. Här får man ett så kallat stadscampus som blir en naturlig del av Ceresbyen, och som i sin arkitektur upprepar och nytolkar de gator, gränder och torg som redan präglar den nya, pulserande stadsdelen.
 • VIA University College
  Beställare
 • Niras
  Ingenjör
 • Adress
  Ceresbyen, Aarhus
 • År
  2011-2015
 • Omfattning
  46.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema VIA University College Aarhus MG 9412 web

Förutom fördelen med att samla de många utbildningarna nära centrum, utgör nya VIA Campus Århus C en uppgradering av studiemiljön i form av ett stort och mycket varierat utbud av möjligheter. Från olika typer av undervisningsrum, små studieceller och grupprum, till stora hörsalar, öppna ämnestorg och multisal. På detta campus vävs studierna samman och både studenterna och lärarna skapar relationer tvärsöver olika ämnesområden. Varje dag uppstår en helt ny professionell och personlig synergi när 7 000 studenter möts runt om i hela huset.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9708 web
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0087 web

Projektet består av totalt fem byggnader som binds ihop via gångbroar, så att allmänheten kan röra sig fritt mellan byggnaderna. Från andra våningen och uppåt säkerställer gångbroarna en visuell och fysisk förbindelse i hela byggnationen. Varje byggnad representerar ett ämnesområde. Här finns idrott och rörelse, naturvetenskap, verkstäder för estetiska ämnen, drama och musik samt en byggnad för den gemensamma samt bibliotek och studieadministration. De olika ämnesområdena är grupperade i lodräta kluster, medan utbildningarna jobbar tvärsöver våningarna med tvärgående kopplingar mellan klustren.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 0339 web

VIA Campus Aarhus C har massor av själ. En själ som samtliga utbildningar bidrar till att skapa och definiera, eftersom byggnaderna genom sin robusthet och öppenhet fungerar som ramar som gör att de olika utbildningarna kan visa upp sina projekt, hänga upp saker på väggar och ställa ut relevanta projekt. Användarna jobbar därmed själva vidare med byggnaderna, gör dem till sina och ger studiemiljön en alldeles speciell identitet.

Programplaneringen och projektutvecklingen har skett parallellt i ett samarbete mellan VIA, VIA:s användare, totalentreprenören, markägaren och hela rådgivningsteamet.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9893 web
Användarna jobbar därmed själva vidare med byggnaderna, gör dem till sina och ger studiemiljön en alldeles speciell identitet.
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0013 web