VIA Campus Aarhus C

10 forskjellige yrkesutdannelser samlet i et sted

Med dette prosjektet samles 10 forskjellige yrkesutdannelser som før lå spredt rundt i Århus, på ett samlet sted midt i Århus sentrum. Herved oppstår en såkalt bycampus som blir en naturlig del av Ceresbyen. Arkitekturen gjentar og nytolker gatene, stredene og plassene som allerede kjennetegner den nye, pulserende bydelen.
 • VIA University College
  Klient
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Ceresbyen, Aarhus
 • År
  2011-2015
 • Omfang
  46.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema VIA University College Aarhus MG 9412 web

I tillegg til attraksjonen ved å samle de mange utdanningene nær sentrum, er det nye VIA Campus Århus C en oppgradering av studiemiljøet i form av et stort og svært variert tilbud av muligheter. Fra varierte undervisningsrom, små studieceller og grupperom til store auditorier, åpne fagtorg og flerbrukssaler. På denne campusen veves studiene sammen, og både studentene og underviserne skaper relasjoner på tvers av fagområder. Hver dag oppstår det en helt ny faglig og personlig synergi når 7000 studenter møtes fra alle kanter av huset.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9708 web
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0087 web

Prosjektet består av i alt fem bygninger som bindes sammen via gangbroer, så menneskene kan passere fritt mellom byggene. Inni huset sikrer broene fra 2. etasje og oppover en visuell og fysisk forbindelse gjennom hele bygningen. Hver bygning representerer et fagområde. Her finnes sport og bevegelse, naturfag, kreative verkstedsfag, drama og musikk samt en bygning til felles kantine, bibliotek og studieadministrasjon. Fagområdene henger sammen i loddrette klynger, mens utdanningene fungerer på tvers i etasjene med tverrgående koblinger mellom klyngene.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 0339 web

På VIA Campus Århus C finnes det masse sjel. Samtlige utdanninger bidrar til å skape og definere denne sjelen, da bygningenes robusthet og åpenhet inspirerer til å stille ut prosjekter og henge ting opp på veggene. Brukerne arbeider dermed selv videre med byggene, tar dem til seg og gir studiemiljøet en helt spesiell identitet.

Programmeringen og prosjektutviklingen har foregått parallelt i et samarbeid mellom VIA, VIAs brukere, totalentreprenøren, grunneieren og det samlede rådgiverteamet.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9893 web
Brukerne arbeider selv videre med byggene, tar dem til seg og gir studiemiljøet en helt spesiell identitet
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0013 web