VIA Campus Aarhus C

10 forskellige professionsuddannelser samlet ét sted

Med dette projekter samles 10 forskellige professionsuddannelser, der før lå spredt rundt i Aarhus på én fælles lokation midt i Aarhus centrum. Herved opstår en såkaldt bycampus, som placerer sig som en naturlig del af Ceresbyen, og som i sin arkitektur gentager og nyfortolker de gader, stræder og pladser, der i forvejen kendetegner den nye, pulserende bydel.
 • VIA University College
  Bygherre
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Ceresbyen, Aarhus
 • År
  2011-2015
 • Omfang
  46.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema VIA University College Aarhus MG 9412 web

Udover attraktionen ved at samle de mange uddannelser nær centrum er det nye VIA Campus Aarhus C en opgradering af studiemiljøet i form af et stort og meget varieret udbud af muligheder. Fra varierede undervisningsrum, små studieceller og grupperum til store auditorier, åbne fagtorve og multisale. På denne campus væves studierne sammen og både de studerende og underviserne skaber relationer på tværs af fagligheder. Hver dag opstår der en helt ny faglig og personlig synergi, når 7000 studerende mødes på tværs af huset.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9708 web
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0087 web

Projektet består af i alt fem bygninger, der bindes sammen via gangbroer, så offentlighederne kan passere frit imellem bygningerne. Inde i huset sikrer broerne fra 1. sal og opefter visuel og fysisk forbindelse i hele byggeriet. Hver bygning repræsenterer en faglighed. Her er sport og bevægelse, naturfaglige fag, kreative værkstedsfag, drama og musik og en bygning til den fælles kantine, bibliotek og studieadministration. Faglighederne hænger sammen i lodrette klynger, mens uddannelser arbejder på tværs i etagerne med tværgående koblinger mellem klyngerne.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 0339 web

På VIA Campus Aarhus C er der masser af sjæl. En sjæl som samtlige uddannelser er med til at skabe og definere, da bygningerne via deres robusthed og åbenhed fungerer som rammer, der lægger op til at de forskellige uddannelser viser deres projekter frem, hænger ting op på vægge og udstiller relevante projekter. Brugerne arbejder således selv videre med bygningerne, tager dem til sig og giver studiemiljøet sin helt særlige identitet.

Programmeringen og projektudviklingen er foregået sideløbende i et samarbejde mellem VIA, VIAs brugere, totalentreprenøren, grundejeren og det samlede rådgiverteam.

Arkitema VIA University College Aarhus MG 9893 web
Brugerne arbejder selv videre med bygningerne, tager dem til sig og giver studiemiljøet sin helt særlige identitet
Arkitema VIA University College Aarhus MG 0013 web