EnTek

Energi- og Teknologibygning til Universitetet i Bergen

Science City Bergen havde en klar vision. De ønskede en ny universitetsbygning, der kunne understøtte et tværfagligt samarbejde mellem universitetsforskning og erhvervsliv. En ny og international innovationsklynge for energi, klima og teknologi. Samtidig skulle byggeriet integreres i byen som et hus for både studerende, forskere, erhvervsliv og for den almindelige bergenser.
 • Universitetet i Bergen
  Bygherre
 • Arkitektgruppen Cubus
  Arkitektpartner
 • Arkitektgruppen Cubus
  Landskab
 • EKJ/NODE
  Ingeniør
 • Adresse
  Nygårdshøyden, Bergen, Norge
 • År
  2016 - 2020
 • Omfang
  7.500 m²
 • Præmiering
  1. plads i International projektkonkurrence
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema En Tek Exterior 01 web

Arkitema vandt den internationale arkitektkonkurrence med projektet EnTek, der netop tager sin bymæssige kontekst alvorligt og som samtidig, via sin arkitektur understøtter synergien mellem forskning og erhvervsliv. Et avanceret forsknings- og undervisningsbyggeri, der indeholder nye, moderne faciliteter og integrerer områder til virksomheder inden for energi- og teknologifeltet.

Arkitema En Tek Interior 01 web
Forskerparken forbinder det eksisterende universitet med EnTek

Det allerede eksisterende universitet er et såkaldt by-universitet, som med sin centrale beliggenhed på Nygårdshøyden har en klar og synlig identitet i byen. En identitet som EnTek bygger videre på ved at etablere et nyt fælles byrum, Forskerparken, der forbinder det eksisterende universitet med EnTek, og som placerer sig for enden af Universitetsaksen og hermed understøtter og understreger den nye forskningsklynge. Samtidig inviteres byen indenfor, når der etableres en diagonal gangforbindelse, der skærer igennem det nye universitetsbyggeri, hvor man via indgange på forskellige etager etablerer adgang til universitet. Bygningen bliver trukket så langt ned mod byen som muligt for at markere projektet som Bergens nye forskerbydel. I byggeriets sydlige del placeres flest mulige offentlige funktioner med rum for formidling og undervisning, innovationslab, åbne fællesarealer og indgang til ankomstarealet.

Indenfor har EnTek en række fleksible og varierede arealer med masser af dagslys. Her er alt fra cellekontorer og kontorlandskab til åbne og mere lukkede laboratoriepladser. Rum, der alle understøtter koncentration, forskning og nytænkning.

Arkitema En Tek Interior 02 web