Nexus

Et moderne knudepunkt i byen

Da Bygningsstyrelsen ønskede at få skabt et samlende hus til flere offentlige styrelser der var spredt ud over København, fandt man den centralt beliggende grund mellem banearealet ved Dybbølsbro i København og indfaldsvejen fra syd Kalvebod Brygge. Her skulle fem styrelser have et fælles hus, hvor de både kunne arbejde tæt sammen, men også bevare hver deres identitet og unikke arbejdsgange.
 • Bygningsstyrelsen
  Bestiller
 • A. Enggaard
  Entreprenør/OPP operatør
 • MOE
  Ingeniør
 • Adresse
  Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
 • År
  2014 - 2019
 • Omfang
  43.000 m²
 • Præmiering:
  1. præmie i OPP konkurrence 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer

Nexus er den latinske betegnelse for at skabe forbindelse, at se sammenhænge, og vi har tegnet styrelsesbyggeriet på Kalvebod Brygge som en sådan forbindelse, som et moderne knudepunkt i byen. Indenfor fungerer huset som et knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen. Bygningen er designet med teglmaterialer og som en hustype, der vækker mindelser om de klassiske københavnske boligkarréer i tegl, der ligger på den modsatte side af banegraven.

Arkitema Nexus 09 Michael Ellehammer web
På tværs af landskabsstrøget sikrer tværgående forbindelsesbroer et hus med et optimalt flow, en god logistik og en pulserende videndeling mellem husets mange brugere.

Bebyggelsen er placeret som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København. Her udgør det en af de største og mest markante bygninger - både for bilister langs Kalvebod Brygge og for togrejsende til og fra København.

Nexus’ facader er beklædt med tegl og huset er karakteriseret ved et skarpt og robust udtryk. Bygningen gennemskæres af et grønt parkstrøg, som deler bebyggelsen i to primære dele, hvor store, varme glasfacader trapper ned og sikrer en menneskelig skala samt optimale dagslysforhold. Indenfor er huset yderligere underopdelt, så det i alt rummer fire atrier.

Arkitema Nexus 06 Michael Ellehammer web
Arkitema Nexus 05 Michael Ellehammer web

For at sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbejdsplads er der skabt flere forskellige miljøer, der danner rammer for dels team-baseret, dels individuelt arbejde. Samtidig er der rum for uformelle møder og kreative zoner. Vi har således designet et fleksibelt hus, der uanfægtet sine lejere, tilpasser sig det aktuelle behov, når det kan opdeles på utallige måde.

Som et samlende element for bygningen fungerer stueplanet som en base, der samler hele komplekset. Her er alle fællesfunktioner som kantine, café, møde- og undervisningscenter samt servicecentret placeret. Samtidig udgør receptionen et centralt omdrejningspunkt.

Projektet er gennemført i et nært samarbejde med brugerrepræsentanter fra udvalgte styrelser.

Arkitema Nexus Photo22 Photographer Niels Nygaard web
Et fleksibelt hus, der uanfægtet sine lejere, tilpasser sig det aktuelle behov.
Arkitema Nexus Render before slider
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer reality after
Arkitema Nexus Photo13 Photographer Niels Nygaard web