Nexus

Et moderne knutepunkt i byen

Da Bygningsstyrelsen ønsket å skape et felles hus for flere offentlige etater som var spredt ut over København, fant de den sentrale tomten mellom banearealet ved Dypbølsbro i København og innfartsveien fra sør Kalvebod Brygge. Her skulle fire etater ha et felles hus der de både kunne arbeide tett sammen, men også bevare hver sin identitet og unike arbeidsprosesser.
 • Bygningsstyrelsen
  Kunde
 • A. Enggaard
  Entreprenør/OPP operatør
 • MOE
  Ingeniør
 • Adresse
  Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
 • År
  2014 - 2019
 • Omfang
  43.000 m²
 • Priser
  1. premie i OPP -konkurransen 2014
 • Arkitema
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer

Nexus er den latinske betegnelsen for å skape forbindelse, å se sammenhenger, og vi har tegnet etatsbygget på Kalvebod Brygge som en slik forbindelse, som et moderne knutepunkt i byen. Bygget er designet med teglmaterialer og som en hustype som vekker minner om de klassiske københavnske boligblokkene i tegl som ligger på den motsatte siden av jernbaneskjæringen. Innenfor fungerer huset også som et knutepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Arkitema Nexus 09 Michael Ellehammer web
På tvers av landskapsstrøket sikrer tverrgående forbindelsesbroer et hus med optimal flow, god logistikk og en pulserende kunnskapdeling mellom husets mange brukere

Bebyggelsen er plassert som et visuelt peilemerke ved inngangen til det sentrale København. Her utgjør den en av de største og mest markante bygningene – både for bilister langs Kalvebod Brygge og for togreisende til og fra København.

Nexus’ fasader er kledd med tegl, og huset kjennetegnes ved et skarpt og robust uttrykk. Det går et grønt parkstrøk gjennom bygget, og dette deler bebyggelsen i to primære deler, der store, varme glassfasader trapper ned og sikrer en menneskelig skala i tillegg til optimale dagslysforhold. Innenfor er huset ytterligere inndelt, slik at det i alt rommer fire atrier.

Arkitema Nexus 06 Michael Ellehammer web
Arkitema Nexus 05 Michael Ellehammer web

For å sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbeidsplass er det skapt flere forskjellige miljøer som danner rammer for dels teambasert, dels individuelt arbeid. Samtidig er det rom for uformelle møter og kreative soner. Vi har dermed designet et fleksibelt hus som uavhengig av leietakerne tilpasser seg det aktuelle behovet, ettersom det kan deles opp på utallige måter.

Første etasje fungerer som et samlende element for bygget og forener hele komplekset. Her er alle fellesfunksjoner som kantine, kafé, møte- og undervisningssenter samt servicesenteret plassert. Samtidig utgjør resepsjonen et sentralt nav. På tvers av landskapsstrøket sikrer tverrgående forbindelsesbroer et hus med optimal flow, god logistikk og en pulserende kunnskapdeling mellom husets mange brukere.

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med brukerrepresentanter fra utvalgte etater.

Arkitema Nexus Photo22 Photographer Niels Nygaard web
Et fleksibelt hus som uavhengig av leietakerne tilpasser seg det aktuelle behovet
Arkitema Nexus Render before slider
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer reality after
Arkitema Nexus Photo13 Photographer Niels Nygaard web