Nexus

En modern knutpunkt i staden

När danska Bygningsstyrelsen ville skapa en gemensam byggnad för flera statliga myndigheter som var utspridda över Köpenhamn, hittade man en centralt belägen tomt mellan järnvägsområdet vid Dybbølsbro i Köpenhamn och infartsvägen från söder vid Kalvebod Brygge. Här skulle fem myndigheter kunna samlas i en gemensam byggnad där de både skulle kunna arbeta nära varandra men även kunna bevara sin egen identitet och sina unika arbetssätt. 
 • Bygningsstyrelsen
  Beställare
 • A. Enggaard
  Entreprenör/OPP operatör
 • MOE
  Ingenjör
 • Adress
  Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
 • År
  2014 - 2019
 • Omfattning
  43.000 m²
 • Utmärkelser
  Första pris i OPS -tävlingen 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer

Nexus är det latinska ordet för att skapa förbindelse och se sammanhang, och vi har ritat myndighetsbyggnaden på Kalvebod Brygge som en förbindelse och som en modern knutpunkt i staden. På insidan fungerar huset även som knutpunkt för Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen och Energistyrelsen. Byggnaden är utformad med tegelmaterial och som en hustyp som leder tankarna till Köpenhamns klassiska bostadskvarter i tegel som ligger på andra sidan av järnvägsspåren.

Arkitema Nexus 09 Michael Ellehammer web
Tvärsöver parkstråket finns tvärgående gångbroar som ger ett hus med optimalt flöde, bra logistik och en pulserande kunskapsdelning mellan husets många användare.

Byggnaden har placerats som ett visuellt riktmärke vid infarten till centrala Köpenhamn. Den utgör en av de största och mest markanta byggnaderna – både för bilister längs Kalvebod Brygge och för tågresenärer till och från Köpenhamn.

Nexus fasader är klädda med tegel och huset karakteriseras av ett distinkt och robust uttryck. Byggnaden genomskärs av ett grönt parkstråk som delar byggnaden i två huvudsakliga delar, där stora, varma glasfasader trappar ner till en mänsklig skala samt ger optimala dagsljusförhållanden. Inuti är huset ytterligare indelat och innehåller totalt fyra atrier.

Arkitema Nexus 06 Michael Ellehammer web
Arkitema Nexus 05 Michael Ellehammer web

För att säkerställa en effektiv, produktiv och samtidigt attraktiv arbetsplats har det skapats flera olika miljöer som bildar ramarna för både teambaserat och individuellt arbete. Samtidigt finns det plats för informella möten och kreativa zoner. Vi har alltså ritat ett flexibelt hus som oavsett hyresgäster kan delas av på en mängd olika sätt och därmed anpassa sig efter aktuella behov.

Som ett samlande element för byggnaden fungerar bottenplanet som en bas för hela komplexet. Här finns alla gemensamma funktioner som matsal, café, mötes- och utbildningscenter samt servicecenter. Dessutom fungerar receptionen som en central mötespunkt.

Projektet har genomförts i nära samarbete med användarrepresentanter från utvalda myndigheter.

Arkitema Nexus Photo22 Photographer Niels Nygaard web
Ett flexibelt hus som oavsett hyresgäster kan delas av på en mängd olika sätt och därmed anpassa sig efter aktuella behov.
Arkitema Nexus Render before slider
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer reality after
Arkitema Nexus Photo13 Photographer Niels Nygaard web