Nye Aker Sykehus

171.000 m² sykehus i Oslo

Nye Aker Sykehus vil utgjøre en viktig del av Oslo Universitetssykehus HF. Bygningene skal romme alt det et moderne akuttsykehus krever av behandlingsformer. Her skal også psykiatri og somatikk samles under samme tak.
 • HF Sykehusbygg
  Klient
 • Helse Sør-Øst
  Klient
 • RATIO Arkitekter
  Arkitektpartner
 • Sweco
  Ingeniør
 • Erichsen & Horgen
  Ingeniør
 • Bygganalyse
  Byggøkonomi
 • Nordic Office of Architects og AART
  Skisseforslag og illustrasjoner
 • Adresse
  Trondheimsveien 235, Oslo
 • År
  2020 - 2030
 • Omfang
  171.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Somatikkbygget Hovedindgang 02 web

Nye Aker Sykehus blir et av Norges største byggeprosjekter dette tiåret. Oslos befolkning vil med dette få et bredt helsetilbud i et nytt og moderne sykehus, i tråd med visjonen om å styrke Oslo universitetssykehus HF. Prosjektet omfatter både nybygg og ombygning av en fredet bygning. Visjonen er å styrke OUS, samt å skape et sterkt lokalsykehus for bydelene nord i Oslo.

Sykehuset skal være et stort akuttsykehus som kan gi et moderne behandlingstilbud til befolkningen. Aker sykehus skal blant annet omfatte et nytt akuttmottak, eget mottak for fødende, diagnostisk senter, samt psykisk helsevern og avhengighetsbehandling (PHA). Samling av somatikk, psykisk helse og avhengighet i samme sykehus, vil understøtte et helhetlig tilbud.

Arkitema Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget web
Arkitema PHA Takterrasse og utsikt web
Arkitema PHA Fasade og uteområde web

Nye Aker sykehus skal bygges ut i etapper, og etter planen vil pasienter kunne tas i mot fra 2030. Prosjektet vil ha et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og ombygging av 19.000 kvadratmeter med eksisterende bygningsmasse. Forprosjekt skal ferdigstilles og behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i løpet av 2. kvartal 2022.

Det er Team Aker, bestående av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco, Erichsen & Horgen og Bygganalyse, som har vunnet kontrakten for forprosjektet til Nye Aker Sykehus. Prosjektgruppen består av sterke fagpersoner innen for sykehusplanlegging, arkitekturprosjektering, teknisk anlegg og infrastruktur, og disse skal sammen arbeide med å skape et sykehus i verdensklasse. I tillegg vil prosjektet ha et solid fokus på bærekraftighet.

Arkitema Somatikkbygget Inngang Sinsenaksen web