Nya Aker sjukhus

171.000 m² sjukhus i Oslo

Nye Aker Sykehus utgör en viktig del av Oslo Universitetssykehus HF. Byggnaderna ska rymma alla behandlingsformer som finns på ett modernt akutsjukhus, liksom både psykisk och fysisk vård.
 • HF Sykehusbygg
  Beställare
 • Helse Sør-Øst
  Beställare
 • RATIO Arkitekter
  Arkitektur partner
 • Sweco
  Ingenjör
 • Erichsen & Horgen
  Ingeniör
 • Bygganalyse
  Ekonomipartner
 • Nordic Office of Architects och AART
  Skissförslag och illustrationer
 • Adress
  Tronheimsveien 235, Oslo
 • År
  2020 - 2030
 • Omfattning
  171.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Somatikkbygget Hovedindgang 02 web

Nye Aker Sykehus blir ett av Norges största byggprojekt det här decenniet. Oslos befolkning får därmed ett brett vårdutbud i ett nytt och modernt sjukhus, i linje med visionen om att stärka Oslo universitetssjukhus HF. Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation, bland annat av en kulturminnesmärkt byggnad.

Det stora akutsjukhuset innehåller alla moderna behandlingsformer- Det ska bland annat ha en ny akutmottagning, egen förlossningsavdelning, diagnostiskt centrum samt psykiatrisk mottagning och missbruksbehandling (PHA). Genom att samla fysisk och psykisk hälsa tillsammans med beroendemottagning tillhandahålls ett helhetsgrepp på hälsa. Utöver det kommer det också att finnas ett starkt fokus på hållbarhet i projektet.

Nya Akers sjukhus ska byggas i etapper, och enligt planen ska man kunna ta emot patienter från 2030. Projektet har en bruttoareal på ca 171 000 kvadratmeter, varav 152 000 kvadratmeter är nybyggnation och 19 000 är ombyggnation. Förstudien ska färdigställas och behandlas av Helse Sør-Øst RHF under 2022.

Arkitema Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget web
Arkitema PHA Takterrasse og utsikt web
Arkitema PHA Fasade og uteområde web

Team Aker, som vunnit kontrakten på förstudien, består av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco, Erichsen & Horgen og Bygganalyse.

Arkitema Somatikkbygget Inngang Sinsenaksen web