Nyt Aker Sygehus

171.000 m² sygehus i Oslo

Nyt Aker Sygehus er et nyt supersygehus i Oslo, der bliver en del af Oslo Universitetssykehus. Bygningerne skal rumme alle dele af et moderne supersygehus’ behandlingsformer og skal samtidig samle psykiatri og somatik under samme tag.
 • HF Sykehusbygg
  Bygherre
 • Helse Sør-ØST RHF
  Bygherre
 • RATIO Arkitekter
  Arkitektpartner
 • Sweco
  Ingeniør
 • Erichsen & Horgen
  Ingeniør
 • Bygganalyse
  Byggeøkonomi
 • Nordic Office of Architects og AART
  Skitseprojekt og visualiseringer
 • Adresse
  Trondheimsveien 235, Oslo
 • År
  2020 - 2030
 • Omfang
  171.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Somatikkbygget Hovedindgang 02 web

Nyt Aker Sygehus bliver et af Norges største byggeprojekter det kommende årti, og vil give Oslos befolkning et bredt sundhedstilbud i et nyt og fremtidssikret sygehus, som også indgår i de langsigtede planer for Oslo Universitetssykehus HF. Projektet består af både nybyg og ombygning af en fredet bygning, med fokus på en overordnet vision om at styrke OUS og skabe et stærkt lokalsygehus for bydelene i den nordlige del af den norske hovedstad.

Sygehuset bliver et stort akutsygehus med et moderne behandlingstilbud til befolkningen. Det skal blant andet rumme en stort, nyt akutmodtagelse, eget fødeafsnit, diagnostisk center, samt psykiatri og afhængighedsbehandling. Samlingen af somatik og psykiatri og afhængighed i samme bygning vil understøtte et samlet sundhedstilbud.

Arkitema Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget web
Arkitema PHA Takterrasse og utsikt web
Arkitema PHA Fasade og uteområde web

Nyt Aker sygehus skal bygges i etaper, og efter planen skal det kunne tage imod patienter fra 2030. Projektet har et bruttoareal på ca. 171.000 kvadratmeter, heraf 152.000 kvadratmeter er nybyg og 19.000 kvadratmeter ombygning af eksisterende bygningsmasse. Forprojektet skal afsluttes og behandles af ledelsen i Helse Sør-Øst RHF i løbet af andet kvartal 2022.

Det er Team Aker, bestående af RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco, Erichsen & Horgen og Bygganalyse, som har vundet kontrakten til forprojektet til Nyt Aker Sygehus. I projektgruppen findes stærke fagpersoner inden for sygehusplanlægning, arkitekturprojektering, teknisk anlæg og infrastruktur, der skal arbejde sammen, og skabe et sygehus i topklasse. Oven i det vil der også være et stærkt fokus på bæredygtighed i projektet

Arkitema Somatikkbygget Inngang Sinsenaksen web