Dipylon hus

Arkitemas Københavnerkontor

Man føler straks det fordums industrihistoriske livet som dette området av Carlsberg Byen fortsatt utstråler. Her ved den karakteristiske dobbeltporten – Dipylonporten – lever bryggerihistorien videre. Porten slo an den arkitekturhistoriske tonen da man som besøkende i sin tid kjørte gjennom den inn til det respektable Carlsberg-bryggeriet.
 • Carlsberg Byen A/S
  Kunde
 • MT Højgaard
  Totalentreprenør
 • EKJ Rådgivende Ingeniører
  Ingeniør
 • Adresse
  Ny Carlsberg Vej, København
 • År
  2016 - 2018
 • Omfang
  4.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema

Samme tone og samme respekt for de storslåtte materialene og den stolte industrihistorien er videreført i Dipylon Hus, det moderne kontormiljøet som nå utgjør tegnekontoret til Arkitemas Københavnerkontor. Der hvor det opprinnelig sto digre maltsiloer til ølproduksjonen, er det nå innredet et åpent kontorlandskap der det er høyt under taket, rå betongvegger og synlig ventilasjon.

Arkitema Dipylonhus 01 Lars Just
Arkitema Dipylon 07 Photo Jens Lindhe web
Den stolte industrihistorien er videreført i Dipylon Hus
Arkitema Dipylon 18 Photo Jens Lindhe web
Arkitema Dipylon 19 Photo Jens Lindhe web

I midten av bygget ligger det sentrale flowområdet, der et mindre atrium skaper forbindelse opp gjennom huset, mens arbeidsplassene fordeler seg ved dagslyset langs nordfasaden.

Øverst finnes det en ny taketasje i en lett konstruksjon og en stor, attraktiv terrasse mot øst, mens førsteetasjen åpner seg mot byen ved å integrere en restaurant mellom Ny Carlsberg Vej og plassen på nordsiden av huset.

Arkitema Dipylon 09 Photo Jens Lindhe web
Arkitema Dipylon 15 Photo Jens Lindhe web

Transformeringen av Dipylon Hus bærer preg av respekt for husets historie og de mange materialmessige kvalitetene som har fått nytt liv og formål gjennom denne transformasjonen og har blitt et industrihistorisk bakteppe for en kreativ arkitektvirksomhet.

Arkitema Dipylon 01 Photo Jens Lindhe web