Dipylon hus

Arkitemas kontor i Köpenhamn

Man får genast en känsla av det ursprungliga industrihistoriska livet som det här området i Carlsberg Byen fortsätter att förmedla. Här vid den så karakteristiska dubbelporten – Dipylonporten – lever bryggerihistorien vidare. Porten slog an den arkitekturhistoriska tonen när man som besökare i gamla tider körde igenom den in till det ansedda bryggeriet Carlsberg. 
 • Carlsberg Byen A/S
  Beställare
 • MT Højgaard
  Totalentreprenör
 • EKJ Rådgivende Ingeniører
  Ingenjör
 • Adress
  Ny Carlsberg Vej, København
 • År
  2016 - 2018
 • Omfattning
  4.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema

Samma ton och samma respekt för de gedigna materialen och den stolta industrihistorien har man tagit fasta på i Dipylon Hus, den moderna kontorsmiljö som nu utgör arkitektkontor för Arkitemas Köpenhamnskontor. Där det tidigare stod jättelika maltsilor för ölproduktionen finns nu ett öppet kontorslandskap med högt till tak, råa betongväggar och synlig ventilation.

Arkitema Dipylonhus 01 Lars Just
Arkitema Dipylon 07 Photo Jens Lindhe web
Kontoret är placerad i en miljö med stolt industrihistoria
Arkitema Dipylon 18 Photo Jens Lindhe web
Arkitema Dipylon 19 Photo Jens Lindhe web

I mitten av byggnaden finns det centrala flödet där ett mindre atrium skapar förbindelse genom hela huset, medan arbetsplatserna fördelas vid dagsljuset längs den norra fasaden.

Högst upp har en ny takvåning byggts i en lätt konstruktion och en stor, attraktiv terrass mot öst, medan gatuplanet öppnar upp mot stadsmiljön med en restaurang mellan Ny Carlsberg Vej och torget på husets norra sida.

Arkitema Dipylon 09 Photo Jens Lindhe web
Arkitema Dipylon 15 Photo Jens Lindhe web

Omvandlingen av Dipylon Hus präglas av en respekt för husets historia och dess många materialmässiga kvaliteter, som efter transformationen har fått nytt liv och nytt syfte som industrihistorisk bakgrund till en kreativ arkitektfirma.

Arkitema Dipylon 01 Photo Jens Lindhe web