Blixens

900 arbeidsplasser midt i Gellerup

I bydelen Gellerup i Århus har man de siste årene gjennomgått en massiv omstilling av hele området, som i store deler av Danmark er kjent som et belastet område. Ett av de første markante skrittene i prosessen var at Århus Kommune ønsket å flytte arbeidsplasser til Gellerup og gi hele området et nytt, attraktivt møtested.
 • Aarhus Kommune
  Klient
 • A. Enggaard
  OPS operatør
 • Caverion
  Driftsoperatør
 • Niras
  Ingeniør
 • Hauxner
  Bystrategisk rådgiver
 • Adresse
  Edwin Rahrs vej, Brabrand
 • År
  2015 - 2018
 • Omfang
  23.000 m² samt et Parkeringshus på 12.500 m²
 • Priser
  1. præmie OPS konkurrence, 2015
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Blixens Photo10 Photographer Niels Nygaard web

Blixens tilhører derfor en helt spesiell type kontorhus. Det er ikke bare en kommunal arbeidsplass for ca. 1000 mennesker, men også et nytt samlingspunkt for hele området.

Huset er tegnet som et overdekket byrom med mange innganger – et hus som inngår som en naturlig del av byen, og som lokale beboere bruker og besøker. Vi har designet et inkluderende hus der alle er velkommen og der arkitekturen streber etter å bryte ned grensen mellom innbygger og kommuneansatt. Samtidig er huset plassert sentralt i området, slik at det dels vender mot hele Gellerup Parken, dels åpner opp området mot resten av byen.

Arkitema Blixens Photo16 Photographer Niels Nygaard web
Her blandes gjenbrukstegl og forskjellige typer gjenbrukstre ved at hvert av de til sammen fem atriumhusene som befinner seg rundt et sjette atrium, er karakterisert ved hvert sitt materiale

Hele første etasje åpner seg for de besøkende med bymessige og utadvendte funksjoner som blant annet kafé, restaurant, åpne verksteder og kaffebrenneri, og som besøkende kan man bevege seg videre fra første etasje og opp til den offentlige takterrassen. På tvers av atriet binder gangbroer sammen etasjene og medvirker til å skape varierende nivåer og romhøyder. Fra takterrassen har man panoramautsikt ut over hele området, hele byen og helt ut til Århusbukten.

Arkitema Blixens Photo14 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Blixens Photo17 Photographer Niels Nygaard web

At huset er et atypisk kontorhus er understreket i materialvalget, hvor interiøret er kjennetegnet ved mange forskjellige materialer. På den måten deles huset opp i kvartaler, og som medarbeider og besøkende opplever man tilhørighet og gjenkjennelighet.

Prosjektet er utviklet med utvalgte brukere som har satt sitt preg på hvordan vi etablerte bylivsmiljøet og skapte åpenhet og liv i huset. Samtidig har vi under hele utviklingen av prosjektet arbeidet tett sammen med Århus Kommunes prosjektledelse.

Arkitema Blixens Photo11 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Blixens 20 Photo Niels Nygaard
Arkitema Blixens 06 Photo Niels Nygaard
Arkitema Blixens Photographer Helene Hoyer Reality slider
Arkitema Blixens Render slider
Arkitema Blixens Photo03 Photographer Niels Nygaard web