Lego Innovation

Et elegant kontorhus i hjertet af Billund

Når et av verdens ledende leketøyskonsern, LEGO, skal finne på nye ideer og sette kreativiteten i gang, da trengs det optimale rammer – og så må det jo naturligvis skje i Billund, der LEGO er oppfunnet og hører hjemme.
 • Kirkby A/S
  Kunde
 • K.G. Hansen og Sønner
  Entreprenør
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Systemvej 1, Billund
 • År
  2011 - 2013
 • Omfang
  12.500 m² samt 4.000 m² p-kælder
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Da vi ble valgt til å oppføre et nytt kontorhus for LEGO Innovation, var premisset at huset skulle fungere som bindeledd mellom LEGO Campus, flere historiske bygninger og et tilstøtende villakvarter midt i denne midtjyllandske byen.

LEGO Innovation fremstår som et elegant kontorhus med nedtonet estetikk som tilpasser seg omgivelsene, midt i Billund. Fasaden består av perforerte aluminiumsskodder i et lekende fargespekter fra dyp lilla til lys grå. Et motiv som støtter LEGOs tilnærming. Skoddene er mekanisk styrt etter solen og hindrer dermed overoppheting, samtidig som de sikrer utsyn fra kontorene og skaper et både mykt og behagelig dagslys i interiøret.

Arkitema Lego Innovation DSC 0429 web

Bygget, som er arbeidsplass for ca. 500 medarbeidere, er oppført i to etasjer med en høy kjeller som rommer p-plasser. Samtidig er huset strukturert rundt fem atrier som fungerer som identitetsskapende torg, og som fordeler seg gjennom bygget. Det ene torget er plassert i ankomstområdet, der det utgjør et sosialt nav for husets møtesenter. De øvrige fire torgene fungerer som desentrale arbeids- og samlingsrom for utviklingsenhetene rundt.

Arkitema Lego Innovation MG 0060 web

Huset er oppført i tråd med dansk Lavenergiklasse 2015. Dermed oppnår man blant annet at behovet for fjernvarme reduseres med 50 %, og el-behovet reduseres med 20 %. Fasadene er av 90 % gjenbruksaluminium.

Arkitema Lego Innovation MG 0244 web