Lindholmens Tekniska Gymnasium

Prisbelönt skola som tål användning

Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år.
 • Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
  Beställare
 • År
  2012-2020
 • Omfattning
  11 300 m² BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
 • Pris
  Årets skolbyggnad - Nohrcon 2021
 • Pris
  Årets byggnad Göteborg 2021
 • Finalist
  Årets fasad 2021
 • Nominering
  EU Mies van der Rohe Award 2022
 • Nominering
  Kasper Salin-priset 2021
SE11 02 Bert Leandersson web

Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Man ville också att den nya skolan skulle ”gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens”.

Konceptet landade i långa spännvidder, höga våningshöjder och hållbara material.

KUB LTG Photo Bert Leandersson 034 web

Fasaderna är utförda som prefabricerade betongfasader med beklädnad av mörkbrunt tegel, murat i relief med två olika djup i varierande bredder. Teglet skiftar i nyanser och glansvärden vilket gör att fasaden får ett varierat uttryck. Skolan kröns av ett karakteristiskt sågtandstak med solpaneler mot söder som tillsammans med geo-lager och andra klimattekniska system skapar en byggnad som levererar energi till sin omgivning.

KUB LTG Photo Bert Leandersson 04 web
Skolan ska vara ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens.

Invändigt redovisas byggnadens stomme synligt med friliggande pelare och höga fackverksbalkar av limträ. En gradängtrappa av massivträ, placerad i ljusgårdsatriet, tar sig vindlande upp genom våningsplanen. Tillsammans med de öppna balkongerna runt atrierna skapar den en samlande teaterkaraktär med spännande spanings- och mötesplatser.

Skolan invigdes den 21 augusti 2020.

KUB LTG Photo Bert Leandersson