Humanistiska fakulteten

En byggnad som kopplar samman staden med parken

I den nya byggnaden smälter gammalt och nytt samman, och alla humanister på fakulteten kan samlas under ett tak.
 • Akademiska hus
  Beställare
 • År
  2012 - 2020
 • Omfattning
  Ca 16 500 m² tillbyggnad samt ca 14 500 m² ombyggnad
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
 • Priser
  Nominerad till Årets fasad 2021
Humanisten 25

I den anrika Renströmsparken med sin näckrosdamm, anlagd till världsutställningen 1923, ligger Göteborgs Universitets humanistiska fakultet. En av projektets största utmaningar var att parken inte fick nyttjas för den planerade tillbyggnaden, en utmaning som blev än större när behovet av utbyggnationen växte från ca 7000 m2 till drygt 16000 m2. Lösningen placerade tillbyggnaden i sydligt tillbakadraget läge och lyckades på så vis respektera parkens historia och prakt.

Uppe på kullen mot parken manifesterar en ny pampig entré den nya, samlade fakulteten. För att inte förlora sambandet mellan park och de centrala delarna av staden tillkom en unikt kreativ lösning för den gång- och cykelbana som går där tillbyggnaden planeras. Cyklisterna kan helt enkelt cykla igenom byggnaden då cykelbanan passerar rakt igenom huskroppen! Stora glaspartier från den nedre delen av foajén, ut mot cykel- och gångstråket för samman inne och ute till en för staden mycket levande, intressant och trygg genomfart.

Humanisten 112

Ett stort, magnifikt trapprum sträcker sig vidare från cykelbanans nedre nivå upp de fem våningsplanen mot väster där stora glasytor hämtar in eftermiddagssolen. Trapprummet möbleras upp med grupp- och samlingsrum av varierande storlek, och blir verksamhetens hjärta och tydliga samlingspunkt.

Humanisten 107