Lappis

800 nya studentbostäder nära Stockholms universitet

Med en arkitektur som tar avstamp i den befintliga bebyggelsen tillförs området mer ljus, trygghet och öppenhet.
 • SSSB
  Beställare
 • Fidjeland arkitektkontor
  Inredningsarkitekt
 • Adress
  Stora Lappkärrsberget, Stockholm
 • År
  2017-2019
 • Omfattning
  28 000 m², 800 lgh
 • Arkitekt
  Arkitema

Visionen för den nya bebyggelsen är att utveckla Lappkärrsberget till ett öppnare, modernare och mer levande område med 800 nya studentbostäder.

De nya studentlägenheterna fördelas på fyra punkthus och ett lamellhus samt tillbyggnader på befintliga byggnader. De allmänna funktionerna är samlade till det centrala torget, som också har moderniserats och uppdaterats.

Lappis 12 web

Den arkitektoniska gestaltningen för nybyggnationen harmonierar med de befintliga husens formgivning och material, samtidigt som de nya husen får en stark närvaro och identitet med levande fasader.

Lappkärrsberget ligger i Nationalstadsparken nära Stockholms universitet med goda kommunikationer till centrala Stockholm. Den övriga bebyggelsen i området består av ca 2200 bostäder, de flesta som klassisk studentkorridor.

Lappis 17 web

Sagt om projektet

 • Lappkärrsberget är kanske Sveriges mest kända studentbostadsområde och att vi nu kan tillföra ytterligare en årsring till området är något vi är stolta över. De nya husen bidrar starkt till Lappis utveckling. Lappis har med sitt unika läge nära både strand, universitet, stad och natur gett Stockholms studenter boenden under över 50 år och de nya husen kommer vara hem till tusentals studenter under lång tid framöver.
  — SSSB