Afternoon tea med tema transformation

Rodolfo marques xo9 RX So PI Vw unsplash

Afternoon tea med tema transformation

13 maj 2024

Välkommen på Afternoon tea med tema transformation på Arkitemas Stockholmskontor!

Det finns faktiskt ingen gräns för hur många gånger en byggnad kan omvandlas till nya ändamål. Genom att transformera det befintliga fastighetsbeståndet kan vi spara på både klimat och resurser, samtidigt som vi behåller värden som är svåra att återskapa.

Talar gör Linda Teng, arkitekt och konceptansvarig på Akademiska Hus, Kristina Mjörnell, forskare och affärsutvecklare på RISE, och Johannes Henriksson, arkitekt och en av Arkitemas digitaliseringsspecialister.

Foto: Rodolfo Marques/Unsplash